Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

SMK wil emissiereducerende maatregelen in stallen

Het onafhankelijke duurzaamheidsplatform Stichting Milieukeur (SMK) is bezig een Klimaatlat voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) te ontwikkelen. Het doel van deze Klimaatlat is ervoor te zorgen dat bij de (ver)bouw van een stal ook rekening wordt gehouden met broeikasgasemissies.

SMK onderzoekt of er in de MDV emissiereducerende maatregelen voor broeikasgassen kunnen worden opgenomen. Hierbij ligt een focus op methaan en lachgas. Het grootste deel van de methaanemissie is te relateren aan het vee, maar ook de mest vormt een bron. De vraag is hoe deze laatste emissiebron kan worden aangepakt.

SMK stelt hiervoor drie voorwaarden:

  • de maatregelen moeten ‘robuust’ en ‘bovenwettelijk’ zijn;
  • de te verwachten reductiepercentages moeten bekend zijn;
  • het moet duidelijk zijn hoe de maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Op dit moment worden mogelijke maatregelen verder uitgewerkt. Waarschijnlijk zal in september het een en ander worden gepresenteerd.

Beheer
WP Admin