Mechanische onkruidbestrijding kan in bieten en cichorei een oplossing bieden tegen de verspreiding van raaigras. - Foto: Hans Banus AkkerbouwNieuws

Sluimerend probleem raaigras vraagt om stevige aanpak

Er zijn nauwelijks goed werkende middelen tegen resistent raaigras in bietenpercelen, ontdekte Sjef van der Heijden (IRS). Alleen een integrale aanpak helpt de opmars van resistent raaigras te stoppen.

Van der Heijden startte zijn onderzoek, nadat op een aantal Limburgse percelen het rooien van bieten onmogelijk bleek vanwege de hoge bezetting van raaigras. De onderzoeker toog naar Limburg en verzamelde zaad van dit gras. Nadat dit in het laboratorium van IRS was opgekweekt, behandelde hij het met verschillende middelen. Het gras bleek niet te bestrijden met de middelen die zouden moeten werken.

De grassen werden behandeld met specifieke grasmiddelen (ACC-remmers) met ook een toelating in suikerbieten, waaronder Centurion Plus en Focus Plus. Daarnaast paste de onderzoeker drie breedwerkende herbiciden toe (ALS-middelen). Conviso One is een breedwerkend herbicide dat kan worden toegepast in ALS-resistente bietenrassen. Atlantis Star en Capri Twin zijn toegelaten in de meeste graangewassen.

Plekgewijze toepassing kan soelaas bieden

Na 42 dagen had alleen Centurion Plus een effect. De overige middelen niet. Bij graszaad dat als referentie diende, raaigras van een graszaadfirma, was de bestrijding wel effectief. Van der Heijden noemt die uitkomst verontrustend. “Als raaigras resistent is, heeft dat gevolgen voor het hele bouwplan. Met die wetenschap moeten telers de bestrijding anders gaan aanpakken.”

Van der Heijden vergelijkt de situatie met duist in graan, dat in het noorden vaak de kop opsteekt. “Daar hebben akkerbouwers al brede maatregelen tegen genomen.” Ook raaigras vraagt om een stevige aanpak, zegt de onderzoeker. Een vals zaaibed aanleggen, kerende grondbewerking, mechanische onkruidbestrijding en bodemherbiciden toepassen zijn enkele maatregelen die telers kunnen nemen. Ook plekgewijze toepassing met glyfosaat met bijvoorbeeld een Ecorobotix kan soelaas bieden.

Niet vingerwijzen naar betrokkenen

Vaak is een op de situatie gerichte aanpak nodig. Akkerbouwers met percelen waarop raaigras veel voorkomt, raadt hij aan samen met een adviseur een goed plan te bedenken. “Als je de wil hebt om er iets tegen te doen, is er veel mogelijk.”

Raaigras lift mogelijk mee op stro uit het buitenland dat afkomstig is van percelen met resistent raaigras. De problemen zijn namelijk vaak het grootst op akkers waar dit stro is gebruikt. Van der Heijden wil niet vingerwijzen naar betrokkenen, maar tegelijk moeten mogelijke oorzaken worden onderkend om erger te voorkomen, vindt hij.

IRS krijgt uit meerdere regio’s in Nederland meldingen over moeilijk te bestrijden raaigras, dat mogelijk op meer plaatsen resistent is. “Het is een sluimerend probleem”, zegt de onderzoeker. “Het is zaak dat telers die mogelijk resistent raaigras tegenkomen tijdig actie ondernemen, want raaigras kan zich sterk verspreiden en naast bieten ook allerlei andere teelten zoals graan, uien en cichorei belemmeren.”


Nieuwsbrief akkerbouw

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen akkerbouw.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin