Partner
Foto: AgroVision RundveePartner

Slimme databundeling biedt kansen voor melkveeadviseurs

Met alle datastromen op een melkveebedrijf zijn er ontzettend veel losse datapunten beschikbaar. Gebundeld is het waardevolle informatie die inzicht geeft in de status van het bedrijf. Er zijn softwarepakketten om de melkveehouder te helpen deze data goed te analyseren en te bundelen, maar hoe zit dit voor de adviseur?

De melkveeadviseur kan na goedkeuring van de melkveehouder inzicht krijgen in diens data. Met deze toestemming heeft de adviseur het recht om data in te zien en in sommige gevallen zelfs de mogelijkheid om data aan te passen. Een voeradvies kan in dit geval direct in het systeem worden verwerkt.

Een opkomende uitdaging hierbij is dat een adviseur veel verschillende softwarepakketten heeft waar hij of zij mee moet werken. Iedere melkveehouder heeft tenslotte zijn eigen voorkeur voor een product en ieder bedrijf werkt met zijn eigen procescomputer.

Met deze gedachte in het achterhoofd is de adviseurssoftware van AgroVision, Dairy Analytics, geboren. Deze software brengt alle data van de verschillende boerderijsystemen bij elkaar. Het is zo gebouwd dat wanneer de laptop ’s ochtends wordt geopend, de melkveeadviseur direct ziet hoe het met al zijn klanten vergaat. Er komen attenties in beeld van afwijkingen in de data, zowel positief als negatief. Ook heeft de adviseur vanuit zijn kantoor de mogelijkheid om klantbezoeken goed voor te bereiden door de real-time data. Het is meteen duidelijk wat er speelt en de aandacht kan meteen gaan naar daar waar het nodig is.

Na de dataverzameling komt het aan op de inzichten die de data geeft. Deze goudmijn wordt nog wel eens onderschat. Met duizenden datapunten op een bedrijf is dit ook begrijpelijk. Dairy Analytics helpt de adviseur om overzicht te krijgen in de data. Dit gebeurt op verschillende niveaus.

Adviseursdashboard

Het adviseursdashboard helpt de adviseur met het krijgen van de eerste inzichten over de melkproductie en voerconsumptie van de koeien van alle klanten. Uitschieters worden opvallend gemarkeerd of geven een attentie. Bijvoorbeeld bij een aanzienlijke vermindering in de melkproductie.

Vanuit het adviseursdashboard kan de adviseur direct doorklikken naar het klantdashboard van de klant waar een attentie op te zien was. Het klantdashboard geeft inzicht in de real-time data op de boerderij. Vanuit hier navigeert de adviseur door het systeem. Waar zit het probleem? Is het op kuddeniveau of op dierniveau?

Kuddeniveau versus dierniveau

Door de verschillende lagen langs te gaan, komt de adviseur steeds dichter bij de kern van een afwijking. Van kuddeniveau naar groepsverschillen naar dierniveau. Om er vervolgens achter te komen dat koe 6158, 1027 en 6374 vlak na het kalven in verhouding weinig melk produceren. Hiermee kan de adviseur terug redeneren naar de afwijking in melkproductie op bedrijfsniveau.

De term dat data een goudmijn is, komt ergens vandaan. Met data is het namelijk mogelijk om problemen aan het licht te brengen die op het oog (nog) niet zichtbaar zijn. Het vluchtdiergedrag van koeien zorgt ervoor dat bijvoorbeeld ziektes laat zichtbaar worden. Data kan dit al eerder aan het licht brengen op het moment dat afwijkingen te zien zijn in melkproductie of voeropname. Hiermee worden kosten aanzienlijk verlaagd.

Kansen voor melkvee- en voeradviseurs

Dairy Analytics biedt een grote kans voor melkvee- en voeradviseurs om efficiënter te werk te gaan en een hogere kwaliteit advies te verzorgen. Met de real-time data van alle klanten inzichtelijk wordt er tijd bespaard. Vanuit kantoor bereidt de adviseur zich al voor op de pijnpunten op het bedrijf en houdt focus.

Alle melk- en voerdata van de klanten zijn inzichtelijk en gecombineerd in het systeem. Ongeacht het type melkrobot en procescomputer. Ook werkt het samen met alle soorten (dier)managementprogramma’s.

Bij het juiste gebruik van de data ervaart de adviseur zeker gemak. Data en goede softwarepakketten mogen gezien worden als de rechterhand van de adviseur. Samen zorgen zij namelijk voor inzichten en het succes van de melkveesector.

Meer weten over Dairy Analytics? Kijk op www.agrovision.nl/dairy-analytics

Beheer
WP Admin