<em>Foto: Ronald Hissink</em> VarkensAchtergrond

SER ziet af van cassatie in Aujeszky-procedure

De Sociaal Economische Raad (SER) gaat niet in cassatie bij de Hoge Raad tegen het besluit dat de raad nog eens €11 miljoen aan wettelijke rente moet betalen aan de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).

De SER heeft het besluit vanochtend bekendgemaakt.

Daarmee komt definitief een einde aan het slepende Aujeszky-conflict tussen beide partijen. “Het recht heeft gesproken en wij zijn blij dat de SER nu eindelijk ook inziet dat onze varkenshouders volledig in hun recht staan”, reageert Ingrid Jansen, voorzitter van de NVV.

De SER heeft op advies van de advocaat besloten om van cassatie af te zien, zo laat Evert van Bonzel van juridische zaken van de SER weten. De inschatting is dat de Hoge Raad niet tot een andere conclusie zou komen dan het Hooggerechtshof in Den Haag, aldus Van Bonzel.

Hoge rente

Bij de afweging speelde ook mee dat bij een eventuele gang naar de Hoge Raad, opnieuw een lange periode zou volgen waarin het te betalen rentebedrag nog verder zou oplopen met bijna €700 euro per dag, volgens berekeningen van NVV-adviseur Willie van Gemert. Van Bonzel: “Zo langzamerhand is het bedrag dat aan rente moet worden betaald hoger dan de heffing die moest worden terugbetaald. Dat is een absurd idee eigenlijk.”

De inzet van de juridische strijd tussen beide partijen betrof de eenzijdig vastgestelde tarieven die het Landbouwschap in de jaren negentig van de vorige eeuw oplegde voor de verplichte inenting tegen de ziekte van Aujeszky bij varkens. Vijf individuele varkenshouders en de NVV vochten de heffingen aan in een civiele procedure.

Dat leidde ertoe dat in 2009 het Gerechtshof in Den Haag oordeelde dat de SER een deel van de betaalde heffingen moest terugbetalen, te weten €16,1 miljoen. Dat bedrag was inclusief rente, berekend vanaf 2003. Die termijn was opnieuw inzet van een juridisch geschil, want de NVV stelde dat de rente vanaf 1993 moest worden berekend.

‘Geld wordt zo snel mogelijk overgemaakt’

Ook in deze procedure kreeg de NVV uiteindelijk gelijk, op 8 maart van dit jaar oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat de SER nog eens ruim €11 miljoen aan rente moest terugbetalen aan de NVV. Na de uitspraak vroeg de vakbond aan de SER het geld meteen over te maken, maar daar wilde de SER niet aan, in afwachting van het besluit om eventueel in cassatie te gaan. De SER probeerde met een kort geding de eis van de vakbond van tafel te krijgen. Dat geding werd uiteindelijk afgeblazen.

De vakbond laat weten dat het geld dat de SER nu toch gaat betalen, zo snel mogelijk wordt overgemaakt naar de leden en oud-leden van de NVV die recht hebben op de vergoeding.

Beheer
WP Admin