Carola Schouten. - Foto: ANP AkkerbouwNieuws

Schouten wil EU-referentielab planten in Nederland

Landbouwminister Carola Schouten wil op Europees niveau draagvlak creëren voor een Nederlands referentielaboratorium voor het vaststellen van plantenziekten- en plagen.

“Het aanwijzen van EU-referentielaboratoria komt de kwaliteit, uniformiteit en betrouwbaarheid van analyses ten goede”, reageert zij op vragen van VVD-Kamerleden Arne Weverling en Helma Lodders. “Het Nationaal Referentie Centrum fytosanitair (NRC-fytosanitair) van de NVWA heeft hier de kennis, de expertise en de autoriteit voor.”

Versterken Nederlandse positie

Een EU-referentielaboratorium versterkt in het internationale veld de positie van Nederland en die van de NVWA als fytosanitaire autoriteit, schetst Schouten. “Nederland is een grote speler in de internationale handel van planten en plantaardig materiaal en een belangrijke toegangspoort tot de Europese Unie.”

EU-standaarden aansluiten op Nederlandse werkwijzen

Als er geen Nederlandse instelling wordt aangewezen als referentielaboratorium, legt zij uit, wordt het lastiger om de Europese standaarden te laten aansluiten op de Nederlandse werkwijzen. “In de loop van dit jaar verwacht ik dat de Europese Commissie lidstaten oproept zich beschikbaar te stellen voor het huisvesten van EU-referentielaboratoria. Ik onderzoek welwillend de mogelijkheden om hierop te reageren.”

Beheer
WP Admin