Foto: Mark Pasveer AlgemeenCommentaar

‘Schaamrood over aanpak grutto’s’

In haar laatste dagen als landbouwminister krijgt Carola Schouten nog een stevige veeg uit de pan. De bescherming van weidevogels deugt niet.

Sinds 2001 gaat er acht keer zoveel geld naar maatregelen voor weidevogels; in 2020 € 33,4 miljoen. In dezelfde periode is het aantal grutto’s, onze nationale vogel, gehalveerd naar 30.000 broedparen.

Boeren nemen te weinig maatregelen

Het oordeel van de Algemene Rekenkamer is vernietigend. Sinds 1975 betrekt het ministerie boeren in het beleid. Immers, weidevogels broeden op weilanden. Boeren krijgen subsidie om maatregelen te treffen, zoals legselbeheer, uitstel maaien, kruidenrijk grasland, hoger waterpeil en/of drassige greppels. De keuze is aan de veehouders. Nu blijkt dat er wel veel geld naar hen gaat, maar dat de meest effectieve maatregelen nauwelijks worden ingezet. Ook blijkt dat in 85% van de gebieden waar de grutto actief is, boeren géén maatregelen nemen. De minister heeft van de besteding geen idee.

Schouten: conclusie aanpak te eenzijdig

De Algemene Rekenkamer adviseert maatregelen te nemen die het best werken, en in de kansrijke gebieden. Het schaamrood moet Schouten en haar departement op de kaken staan, zou je denken. Dat is niet zo. De bewindsvrouw vindt de conclusie over de aanpak te eenzijdig. Zij ziet zelfs op gebied van draagvlak positieve ontwikkelingen. Het recente Aanvalsplan Grutto is volgens haar een ‘uitstekende aanzet’.

De Rekenkamer is sceptisch. De laatste zin in het rapport is veelzeggend: ‘Niemand is gebaat bij ondoelmatige of niet doelgerichte inzet van belastinggeld.’ Het nieuwe kabinet met miljarden investeringen op talrijke terreinen, kan dit advies alvast ter harte nemen.

Reacties

  1. Ook blijkt dat in 85% van de gebieden waar de grutto actief is, boeren géén maatregelen nemen.
    Dus gewoon normaal boeren en ze blijven wel bestaan de grutto s

    1. Karel Boogaart als je gelijk hebt betekent dit dat de maatregels die de boer moet volgens volgens de vogelkenners niet kloppen en d eboeren het zelf beter weten. Helaas dit zullen de ecologen en andere logen nooit toegeven. Ik heb ontelbare weidevogel nesten verplaatsts tijdens werkzaamheden op akkerland, land waar de vogels uitzicht hebben en hunpredatoren kunnen spotten en zich kunnen verdedigen. In “vogeltjesland” hebben de vogels geen zicht op de rovers.

  2. Achteruitgang Grutto is volgens Alg.Rekenamer een gevolg van graslandbeheer door boeren. Deze mensen hebben kennelijk weer eens niet geluisterd naar beheersboeren, die alles doen wat in hun mogelijkheid ligt, maar helaas zijn ze niet opgewassen tegen predatoren, die het prachtige werk van deze boeren te niet doen. Helaas hier wensen de “geleerden” niet over te praten, het past niet in de gedachte van de Randstedelingen en andere anti moderne landbouw groeperingen. Jammer het halstarig vasthouden aan de eens ingeslagen weg m.b.t. bescherming weidevogels leidt tot meer afname dan toename van de polpoulatie.

Beheer
WP Admin