RvS: Veehouder in Someren mag uitbreiden AlgemeenNieuws

RvS: Veehouder in Someren mag uitbreiden

Een rundvee- en varkenshouderij in Someren heeft terecht een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet gekregen. Tot die conclusie kwam de Raad van State woensdag.

Met die vergunning op zak wil het bedrijf een uitbreiding en aanpassing realiseren. De vergunning was aangevochten door de Stichting Werkgroep Behoud de Peel uit Deurne. Volgens de werkgroep worden door de verleende vergunning de natuurlijke kenmerken van de nabij de boerderij gelegen Natura 2000-gebieden ‘Groote Peel’ en ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’ aangetast. Er zou sprake zijn van een toename van stikstofdepositie.

Geen toename van stikstofdepositie

Om de uitbreiding mogelijk te maken was de ingetrokken milieuvergunning van een ander agrarisch bedrijf in Someren betrokken bij de uiteindelijke vergunningverlening. Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) zorgt die combinatie van zaken ervoor dat er geen toename van stikstofdepositie is. De Raad van State is het eens met de beslissing van GS. De angst van de werkgroep dat het bedrijf waarvan de vergunning is ingetrokken alsnog weer actief wordt is ongegrond, aldus de Raad van State.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin