RundveeNieuws

Rundveehouder weigert voer te regelen

Den Haag – Een Zeeuwse rundveehouder krijgt zijn runderen niet terug, omdat hij weigert scherpe delen uit de stal te verwijderen en (vers) krachtvoer te regelen voor de dieren.

Dit heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) maandag besloten. Het CBB is het eens met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat de Zeeuwse veehouder zijn runderen onvoldoende heeft verzorgd. Meerdere dieren waren ernstig kreupel en zeker dertig dieren hadden te lange klauwen. In hokken lagen losse en scherpe delen en er waren afgebroken en/of beschadigde drinkbakken met scherpe randen. In de voergang lag plastic en blik. De runderen hadden een tekort aan mineralen en vitaminen. Drie runderen ondervonden hinder vanwege afwijkende hoorngroei.

Bij hercontrole was de situatie onvoldoende verbeterd. De boer voederde de runderen nog steeds muf, deels rot en schimmelig hooi, verontreinigd met blik en plastic. Bruikbaar krachtvoer was niet aanwezig. De boer had geen dierenarts geraadpleegd en in de stal waren nog steeds scherpe uitstekende delen aanwezig. De NVWA mocht daarom overgaan tot bestuursdwang. Dat maakte de boer onmogelijk door versperringen op te werpen. De inzet van een peloton mobiele eenheid was nodig. In die situatie was de NVWA gerechtigd de op stal staande veestapel mee te nemen.

De NVWA wil de runderen direct teruggeven, zodra de boer (vers) krachtvoer heeft en de scherpe delen in de stal verwijdert. De boer weigert echter stellig die maatregelen te treffen. Met die houding maakt hij zelf een verantwoorde terugkeer van zijn vee onmogelijk en ontbreekt voor de rechter de ruimte om de teruggave te gelasten.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin