Paterswolde 10-11-2017 opdr.nr.: 405405
veehouder Sytze van der Goot haalt zijn Limousins naar binnen voor de winter
foto:Jan Willem van Vliet AlgemeenOpinie

‘Realiteitszin bij LTO in visie op veenweide’

In bepaalde gebieden is misschien geen plek meer voor landbouw, zegt LTO. Een realistische visie.

Grond is heilig. Grond is de basis voor productie. Aan grond hangt veelal ook emotionele waarde; percelen zijn soms decennialang bij dezelfde familie in beheer. Logisch dat elke bestemmingsverandering of beperking in gebruik op weerstand stuit.

Veenweidegebied

LTO Nederland verzet zich doorgaans dan ook tegen het landjepik voor woningbouw, infrastructuur of natuur. In de visie op het veenweidegebied wijkt de organisatie af: in bepaalde gebieden is misschien wel geen plek voor landbouw meer. De kentering getuigt van realiteitszin.

‘Er moet iets gebeuren om te kunnen blijven boeren’

Wat is er aan de hand? De bodem in de veenweidegebieden daalt; de CO2-emissie stijgt. Er moet iets gebeuren om te kunnen blijven boeren. LTO stelt in eerste aanleg technische maatregelen voor, zoals onderwater- of peilgestuurde drainage. Ook kunnen andere teelten een oplossing zijn, bijvoorbeeld cranberry of lisdodde.

Tegemoetkoming in afwaardering van grond hoort erbij

Maar er zijn plekken waar die technische maatregelen geen soelaas bieden. “We lopen daar niet voor weg”, erkent LTO-portefeuillehouder Trienke Elshof in een notitie. Voorwaarde is dat bij een functieverandering maatwerk hoort, zoals een adequate tegemoetkoming in afwaardering van grond. Ook dat is realiteitszin, maar nu voor de plannenmakers.

Beheer
WP Admin