Rabobank schrijft in de Update pluimveehouderij te verwachten dat de vraag naar kip in Europa het komende jaar 1,5 tot 2% zal groeien ten opzichte van 2023. - Foto: Hans Banus PluimveeNieuws

Rabobank positief over vleeskuikenhouderij in 2024

Rabobank is ‘voorzichtig positief’ over de vooruitzichten voor de vleeskuikenhouderij in 2024. De schaarste door de overstap op langzaam groeiende rassen en de daling van de voerprijzen zorgen voor goede marges. Daar komt bij dat de koopkracht stijgt.

De slag om de arm hangt samen met onzekerheid over vogelgriep, de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Op de markt van reguliere kip is er bovendien een groot aanbod uit Polen en Oekraïne.

Rabobank schrijft in de Update pluimveehouderij te verwachten dat de vraag naar kip in Europa het komende jaar 1,5 tot 2% zal groeien ten opzichte van 2023. Het aanbod in Nederland en andere landen in Noordwest-Europa neemt echter af. De productie in Nederland daalt dit jaar met 2.7% en is daarmee 17% lager dan in 2019. Dat komt vooral door de overstap van de retail op koelverse kip met minimaal één ster van het Beter Leven-keurmerk (BLk). De maximale bezetting voor BLk is immers lager dan voor reguliere vleeskuikens.

European Chicken Commitment

Bovendien neemt het aanbod verder af door het European Chicken Commitment (ECC). Een deel van de voedingsmiddelenbedrijven, retailers en foodservicebedrijven in Europa hebben toegezegd in 2026 te zullen voldoen aan de eisen van het ECC, dat net als BLk is gebaseerd op kip van trager groeiende rassen. Rabobank verwacht dat door deze toezegging het aanbod van langzaam groeiende kippen in Europa kan verdubbelen naar 15%.

“Deze verschuiving vraagt om een ingrijpende verandering in Europa en betrokkenheid van bedrijven in de hele keten, van fokkerijen en pluimveehouders tot verwerkers, om te waarborgen dat er voldoende kip volgens deze standaard beschikbaar is.” Rabobank stelt echter vast dat partijen vooralsnog weinig stappen hebben gezet. De bank wijt dat aan de veranderende omstandigheden en een grotere focus op prijs. De bank rekent erop dat in 2024 duidelijker wordt of de Europese retail, foodservice en voedingsmiddelenbedrijven de ECC-doelen voor 2026 gaan halen. Volgens Rabobank staat de productie afgezien van de overgang naar trage groeiers ook door regelgeving onder druk.

Het aanbod is ook afhankelijk van vogelgriepuitbraken. Rabobank schrijft dat de vroege uitbraken van vogelgriep in het winterseizoen de bezorgdheid verhogen over opnieuw een jaar met flinke impact door vogelgriep, wat kan leiden tot grote prijsveranderingen.

Vraag en aanbod

In tegenstelling tot Noordwest-Europa nam de kipproductie in Polen toe met 3%. Op de Europese markt was er een groter aanbod aan borstvlees. In de eerste acht maanden groeide het aanbod met ongeveer 220.000 ton. 75% van die groei was afkomstig uit invoer, waarvan 50% uit Oekraïne. Door het grotere aanbod daalde de prijs van kip sinds oktober met ongeveer 10%.

In Nederland neemt de vraag naar Beter Leven-kip en andere concepten toe door herstel van het besteedbaar inkomen. De inflatie neemt af en eerdere prijsontwaarding is gecompenseerd door hogere lonen. Toch zullen consumenten “prijsbewust winkelen”, verwacht de bank.

Lagere voerprijzen

Aan de kostenkant krijgen pluimveehouders te maken met een lichte daling van de voerprijzen. Tussen juli 2022 en augustus 2023 daalden de voerprijzen met 25%, maar tussen augustus en november was dat slechts 3%. Door de verdere groei van het aanbod verwacht Rabobank ook in 2024 een kleine prijsdaling. De prijzen van voer, olie, gas en elektriciteit kunnen echter sterk veranderen door gewapende conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten. Er is dus een grote mate van onzekerheid.

Reacties

  1. Rabo is de bank van het grote pluimveebedrijf in de oekraine. Dat bedrijf dumpt massaal kipproducten op de europese markt. Hoeveel winst dat bedrijf maakt weet ik niet maar ik weet wel dat rabo hier twee gezichten heeft. Rabo eist van de nederlandse boer steeds meer en laat aan de andere kant veel los voor dat bedrijf in oekraine.

Beheer
WP Admin