Rabobank: De meeste Nederlandse melkveebedrijven draaien momenteel break-even. - Foto: Van Assendelft Fotografie RundveeNieuws

Rabobank: kleine marges voor melkveehouderij dit jaar

Rabobank verwacht voor de melkveehouderij dit jaar geen grote marges. De meeste Nederlandse melkveebedrijven draaien momenteel break-even, zegt de bank in zijn sectorprognoses.

De bank schat in dat de omzet van grondgebonden veehouderijbedrijven (wat met name melkveebedrijven zijn) dit jaar met zo’n 15% daalt. Voor 2024 verwachten ze weer 3% groei in de omzet van deze groep bedrijven. De komende maanden verwacht de bank nog een lichte daling van de prijzen van basiszuivelproducten. Wel is de markt qua vraag en aanbod meer in balans, zo zeggen de analisten.

Stemming in intensieve veehouderij positiever

In de intensieve veehouderij is de stemming positiever. Legpluimveehouders hadden in de eerste helft van 2023 te maken met historisch hoge eierprijzen. Inmiddels is die prijs flink teruggezakt, maar zijn de cijfers nog steeds positief door lagere voerprijzen. Ook vleeskuikenhouders halen bovengemiddelde marges. Vogelgriep maakt het doen van sectorprognoses voor de pluimveesector echter lastig.

In de varkenshouderij is de markt eveneens gunstig, door een krap aanbod aan varkensvlees en een verdere daling van de Europese productie. De Rabobank verwacht dat de varkenshouderij de omzet gemiddeld met 35% ziet stijgen dit jaar ten opzichte van een jaar geleden.

De Rabo-analisten verwachten dat akkerbouwbedrijven dit jaar een vergelijkbare omzet zullen behalen als vorig jaar. Aan de ene kant lijken gewasopbrengsten tegen te vallen en zijn de kosten gestegen, aan de andere kant is de prijsvorming ook dit jaar bovengemiddeld.

Reacties

  1. Kleine marges voor melkveehouderij, daar zorgt deze zichzelf nog cooperatie noemende bank wel voor.
    Hoge rente vragen voor leningen , geeft een dermate hoge kostprijs bij bedrijven en een kleine beurs bij de consument dat vervolgens in alle geledingen van de maatschappij doorwerkt.
    Wat de grote coöperaties rabo en campina gelijk hebben , een nabetaling betalen ze beide niet.

  2. Kleine marges voor de melkveehouderij dit jaar, en grote marges voor de rabobank !!
    Helaas weer kleine marges voor spaarders.., maar dat komt door weinig concurrentie.

Beheer
WP Admin