De melkprijzen in de VS staan onder druk. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Rabobank: groei melkproductie vlakt af

Rabobank verlaagt de groeiprognose van de melkproductie in exporterende regio’s voor dit jaar naar 0,3%. Lagere melkprijzen zijn hier debet aan.

In de meeste zuivelexporterende regio’s in de wereld hebben lagere melkprijzen bijgedragen aan een kleinere melkproductie. Rabobank verlaagt de prognose van de melkproductiegroei in 2023 daarom naar 0,3% (jaar op jaar). Voor volgend jaar is die plus vooralsnog 0,4%. Dat blijkt uit een nieuwe zuivelupdate van de bank.

In Nieuw-Zeeland hebben veehouders het lastig. Volumes nemen er seizoensmatig toe, de melkprijs valt tegen, het seizoen is nat begonnen en de grasgroei is matig. Rabobank stelt de productieprognose voor 2023/’24 daarom verder naar beneden bij: -0,7%.

Lagere melkprijzen in VS

In de VS is de prognose ook naar beneden bijgesteld (nu +0,3%). De melkproductie was in juli 0,5% minder dan in dezelfde maand in 2022. Dat was de eerste productiedaling in ruim een jaar tijd. Amerikaanse veehouders kampen met lagere melkprijzen en geringere producties per koe, en er zijn meer slachtingen.

In de EU verwacht Rabobank voor het derde kwartaal een ongewijzigde melkproductie, maar voor het vierde kwartaal een afname van 0,5%. Er zijn wel verschillen. Vooral in Frankrijk, maar ook in Ierland en Italië wordt minder melk geproduceerd. In Nederland, Duitsland en Polen blijft de melkaanvoer juist stijgen.

Europese zuivelprijzen onder druk

Sinds half juni staan Europese zuivelprijzen onder druk. Dat geldt vooral voor mageremelkpoeder, maar ook voor vollemelkpoeder en boter. Alleen de kaasprijzen waren vaster. De prijsdaling van de poeders hangt samen met recente ontwikkelingen op de Nieuw-Zeelandse zuivelveiling Global Dairy Trade en de Nieuw-Zeelandse zoektocht naar markten buiten China. Hoge volumes waren beschikbaar, maar de vraag bleef beperkt. Hierdoor ondervindt de EU ook meer concurrentie op markten die normaal gesproken meer op Europa leunen.

Beheer
WP Admin