AlgemeenNieuws

Rabobank: geen dierrechten voor duurzame veehouders

Utrecht – Veehouders die aantoonbaar duurzaam investeren en uitbreiden moeten vanaf 2015 vrijgesteld worden van de verplichting om dierrechten aan te schaffen. Dat zegt Wim Thus, directeur Landbouw van Rabobank Nederland.

Thus wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma het systeem van varkens- en pluimrechten inzet als middel om de veehouderijsectoren versneld te verduurzamen. Thus: “Veehouders die hun veestapel uitbreiden op een duurzame wijze, zouden niet langer verplicht moeten worden varkens- of pluimveerechten aan te schaffen. Dat zou ook moeten gelden voor de melkveehouders als de Tweede Kamer toch behoefte zou hebben aan een stelsel van rundveerechten na evaluatie van de meststoffenwet in 2016.”

Thus wil voorkomen dat veehouders die willen uitbreiden moeten blijven investeren in dierrechten. Uit berekeningen van accountantskantoor Flynth blijkt dat vleesvarkenshouders 10 procent van hun investeringskosten per varkensplaats kwijt zijn aan varkensrechten. Voor zeugenhouders is dit 5 procent. Melkquotum kost een boer nu tussen 23 en 50 procent van een uitbreidingsinvestering per koe.

Het is volgens Thus beter voor maatschappij en sector als een boer geen geld hoeft te steken in productierechten, maar in duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van gezondheid, ammoniak, geur, fijnstof, welzijn, mineralenkringloop, efficiency en grondgebondenheid, verbinding met de omgeving en biodiversiteit. De vrijgave van productierechten kunnen dan gebruikt worden als hefboom: duurzame veehouders worden beloond door een extra investeringsruimte te geven omdat ze geen geld hoeven reserveren voor productierechten. “Dan ontstaat een stimulerend systeem in plaats van een stelsel dat de sector verarmd.”

Hij pleit voor de ontwikkeling van een sector brede, landelijke maatlat waarin de duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen en geborgd, naar het idee van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV). “Ook de bank kan een dergelijke maatlat gebruiken als instrument bij beoordeling van financieringsaanvragen.”

Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet in dat veehouders gemangeld worden door enerzijds de dierrechten en anderzijds verplichte mestverwerking. Dit kost varkens- en pluimveehouders veel geld. In de politiek is twijfel ontstaan of beide systemen in stand moeten worden houden. Donderdag vindt hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. Vorige week deden boerenbelangenbehartigers een dringende oproep aan de politiek om dierrechten in 2015 af te schaffen.

Beheer
WP Admin