De marges in de vleesvarkenshouderij staan onder druk, terwijl die in de zeugenhouderij verbeteren, signaleert Rabobank. - Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Rabo: hogere prijzen, lagere marges varkenshouderij

Turbulente marktontwikkelingen en stijgende opbrengstprijzen geven lucht bij zeugenhouders. De marges in de zeugenhouderij in het eerste kwartaal van 2022 zijn ten opzichte van vorig jaar duidelijk verbeterd.

Dat blijkt uit de recentste kwartaalupdate van de Rabobank. In een krimpende markt en stijgende biggenprijzen met enorm oplopende grondstofkosten staan de marges in de vleesvarkenshouderij onder druk.

Onzekerheid door oorlogssituatie

De oorlog in Oekraïne zorgt voor onzekerheid en de gevolgen zijn duidelijk merkbaar. Naast de varkens- en biggenprijzen zijn ook de voer- en energiekosten enorm gestegen. In 2021 leverde Oekraïne ongeveer 2,2 miljoen ton mais aan Nederland, dat is ongeveer 44% van de totale maisimport.

Doordat de exportstroom vanuit de havens van Oekraïne tijdelijk is geblokkeerd, moeten diervoederbedrijven op zoek naar duurdere alternatieven op de wereldmarkt.

Rabobank meldt dat de voerprijzen in de Nederlandse markt sinds het begin van de oorlog met 25% zijn gestegen en verwacht dat komend jaar de prijzen van tarwe, maïs en soja ruim boven de niveaus van vorig jaar blijven.

Varkensvleesmarkt

De situatie op de Europese varkensvleesmarkt is complex. De totale productie in de EU plus het Verenigd Koninkrijk is in 2021 op jaarbasis met 1,6% gestegen, terwijl de eerste tekenen van een krimpend aanbod zichtbaar zijn.

Duitse slachterijen proberen de slachthaken vol te krijgen in een krimpende markt. In januari 2022 zijn er in Duitsland 9% minder varkens geslacht ten opzichte van een jaar terug. De slachtgewichten lagen ook lager, waardoor er een daling in varkensvleesproductie is van 12% ten opzichte van vorig jaar in januari.

Zowel het krimpende aanbod, als de onzekere situatie in Oekraïne dragen bij aan de prijsstijgingen in heel Europa. Ook de steun voor particuliere opslag voor varkensvleesproducten die de Europese Commissie verleent, zal tijdelijk bijdragen aan hogere prijzen.

De verwaarding van de hogere prijs is moeilijk omdat de totale consumptie en export buiten de EU niet is toegenomen. Rabobank verwacht wel dat de hoge prijzen voorlopig aanhouden.

Minder export

De dalende trend in export van levende varkens zet door, met een daling van 8% in de eerste 10 weken. De export naar Duitsland is flink gedaald, terwijl levende export naar Polen, Italië en Spanje procentueel flink is gestegen. Ook de biggenexport is met 17% op jaarbasis de eerste 10 weken flink gedaald.

Door nieuwe corona-besmettingen en -maatregelen in China is de varkensvleesexport vanuit de EU gedaald in het eerste kwartaal van 2022. Rabobank verwacht wel een verbetering in de vraag, maar wel onder het niveau van vorig jaar.

Ondernemerschap

De impact van de huidige situatie met de oorlog in Oekraïne heeft tot forse marktveranderingen geleid. De impact van de voer- en energieprijzen op het individuele varkensbedrijf hangt echter af van de situatie en keuzes per bedrijf, waarbij goed ondernemerschap het verschil maakt, aldus de Rabobank.

Beheer
WP Admin