AlgemeenNieuws

Raad van State stuurt gemeente Lopik weg met huiswerk

Den Haag – Een veehouderij in Lopik kan waarschijnlijk binnenkort een nieuwe ligboxenstal bij zijn bedrijf bouwen. Maar omdat de gemeente Lopik niet alles op papier goed heeft vastgelegd kwam de Raad van State (RvS) niet verder dan een tussenuitspraak. De gemeente Lopik moet zijn huiswerk beter doen.

Het gaat in dit geval om een veehouderij die aan twee zijden van de weg agrarische bouwpercelen heeft. Op het (ongenummerde) perceel aan de overkant van de weg staat momenteel een jongveestal, deze wil de veehouder vervangen door een ligboxenstal. De bestaande jongveestal wordt dan berging.

Volgens de bezwaarmakende buurman is het plan in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van de provincie Utrecht uit 2013. Het gaat volgens de bezwaarmaker om een nieuw agrarisch bouwperceel, en dat is niet toegestaan.

Volgens de RvS is in het bestemmingsplan dit perceel al een agrarisch bouwvlak. Op de plankaart is het perceel gekoppeld aan het aan de overkant van de weg gelegen perceel zo dat het planologisch een bouwvlak is. Het gaat dus niet om een nieuw agrarisch bouwperceel en is volgens de RvS daarom niet in strijd met de PRV.

Ook het argument dat de nieuwe ligboxenstal een verslechtering van zijn woon- en leefsituatie zou opleveren, vindt de RvS ongegrond, verwijzend naar een Akoestisch Onderzoek uit 2014.

Wel is de Raad het eens met de bezwaarmaker dat er onduidelijkheid is over het vestigen van een bedrijfswoning op de betreffende locatie. In het bestemmingsplan van de gemeente Lopik is het ‘maximum aantal wooneenheden’ niet genoemd. Dat de gemeente Lopik ter zitting aangeeft dat een bedrijfswoning niet gepland is, gaat de RvS niet ver genoeg. Dit moet geregeld worden in het bestemmingsplan. 

Daarnaast blijkt uit het Akoestisch Onderzoek dat de nieuwe ligboxenstal ruimtelijk goed inpasbaar is als de oprit van het bedrijf verplaatst wordt. In het plan is echter deze verplaatsing van de oprit niet opgenomen. Voor het aanpassen van deze onvolkomenheden in het plan krijgt de gemeente Lopik twintig weken de tijd. Daarna doet de RvS definitief uitspraak.

Beheer
WP Admin