Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Raad van State keurt zonnepark Drentse akkerbouwer goed

Zonnepark Daalkampen in het Drentse Borger mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State besloten.

Het park van 17 hectare, omringd door ongeveer 8 hectare aan natuur- en landschapselementen is een plan van akkerbouwer Jan Reinier de Jong, die ‘blij en trots is’ dat er eindelijk groen licht is gegeven voor de aanleg. Het zonnepark komt op grond die in eerste instantie bedoeld was voor woningbouw. De Raad van State heeft hetzelfde oordeel gegeven over een zonnepark in het naburige Exloo.

Tegenstand van bewoners

Het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan te wijzigen en zo de aanleg van het zonnepark Daalkampen mogelijk te maken, stuitte op tegenstand bij bewoners die er uiteindelijk mee naar de Raad van State gingen. De bewoner vond dat zijn woongenot zou lijden en dat er geen draagvlak voor het plan is. De rechter ging hier niet in mee en wijst op de informatie-avonden die de akkerbouwer heeft georganiseerd. Ook was het voor buurtbewoners mogelijk om mee te profiteren van de energie-opbrengst van het zonnepark via de zogenaamde postcoderoosregeling.

Natuurorganisatie in beroep

Tegen het park in Exloo, dat 60 hectare telt, ging Natuur- en milieufederatie Drenthe in beroep. Ook hier ging de Raad van State niet mee in het betoog van de tegenstanders dat het park het landschap aantast.

Beheer
WP Admin