Van de verwerkte peen is 20 tot 25 procent afkomstig uit het buitenland. Nederland importeerde in de periode 2007 – 2011 jaarlijks tussen de 40 en 55 miljoen kilo peen. In 2011 waren de voornaamste landen van herkomst Israël (16 miljoen kilo op een totale import van 54 miljoen kilo), België (14 miljoen kilo) en Spanje (11 miljoen kilo). Inclusief re-export schommelde in genoemde periode de jaarlijkse uitvoer tussen 365 miljoen en 405 miljoen kilo. De cijfers over export en import omvatten alle peen, dus ook peen die als veevoer wordt gebruikt.Peen staat na champignon en spinazie op de derde plek van meest verwerkte verse groente in ons land. In 2011 bedroeg die verwerking door de voedingsindustrie ruim 38 miljoen kilo peen. Dat was toen bijna een kwart lager dan de gemiddelde verwerkte hoeveelheid van de vijf jaar daarvoor, blijkt uit de Groente- en Fruitmonitor van het Productschap Tuinbouw.