Foto: ANP AlgemeenNieuws

Provincie Limburg gaat wasberen vangen

De Zoogdiervereniging begint op verzoek van de provincie Limburg met het vangen van wasberen, vooral in de buurt van Maastricht en Sittard-Geleen.

De vangacties starten 1 oktober. Dat meldt provincie Limburg. Het gaat volgens provincie om zo’n 50 tot 100 wasberen. Reden voor het vangen van de wasberen is dat het een invasieve exoot is in Nederland. Oorspronkelijk komt de wasbeer uit Noord-Amerika. Door menselijk handelen zijn de wasberen in de natuur terecht gekomen en kunnen zij schade aanbrengen aan inheemse plant- en diersoorten. Ook maïs en fruitsoorten staan op het menu, net zoals kuikens van bijvoorbeeld weidevogels. Daarnaast kunnen ze schade aanrichten aan huizen of schuren en stallen.

Vangactie

De Zoogdiervereniging coördineert de vangactie, verzorgt een meldpunt en geeft voorlichting. Gevangen wasberen gaan naar Stichting AAP in Almere. Later moeten de dieren naar permanente verblijven verplaatst worden, zoals dierentuinen.

Mogelijk afschot

Als de vangactie mislukt en vangen niet mogelijk blijkt, wil de provincie overgaan op afschot van de wasberen. Hiertoe kan de provincie via de Faunabeheereenheid Limburg ontheffing verlenen aan jagers. De vangactie begint op 1 oktober en duurt tot en met maart volgend jaar.

Beheer
WP Admin