Meten van de biomassa in aardappelen, met een Yara N-sensor van Agrifirm op de trekker. - Foto: Jan Willem van Vliet AkkerbouwNieuws

Project maakt biomassa geschikt als brandstof

Er is een project gestart om olie uit biomassa geschikt te maken als transportbrandstof.

Daar is een nieuwe techniek voor nodig, die wordt ontwikkeld door de Biomass Technology Group (BTG). Het project wordt gefinancierd door het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE). BTG verwacht eind 2018 een demonstratieproject op te zetten.

Pyrolyse-olie

Als biomassa onder zuurstofloze omstandigheden wordt verhit, ontstaat pyrolyse-olie. Dit wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en warmte. De olie is echter niet geschikt als transportbrandstof (benzine, diesel en kerosine). In het project ontwikkelt BTG samen met katalysatorfabrikant Johnson Matthey en de Rijksuniversiteit Groningen een proces en een katalysator om de zuurstof in de pyrolyse-olie te verwijderen. Daarmee wordt het geschikt als transportbrandstof. Als dat lukt, ontstaat een volledig groene brandstof, zegt projectleider Robbie Venderbosch van BTG. “Nu moet de katalysator na duizend uur worden vervangen en dat is te kort. Wij ontwikkelen katalysatoren die langer actief blijven. De brandstof kan dan worden bijgemengd bij benzine, diesel of kerosine en worden gedistribueerd via de huidige infrastructuur.”

Beheer
WP Admin