Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Proeftuin precisielandbouw zoekt nieuwe deelnemers

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) zoekt vier nieuwe deelnemers, akkerbouwers en veehouders, die met duurzame teeltsystemen aan de slag willen.

Daaronder wordt vooral strokenteelt verstaan, maar ook natuurranden, bloemen en kruidenweiden. Het is niet noodzakelijk dat het gehele bedrijf is ingericht voor bijvoorbeeld strokenteelt. Wel dienen er concrete plannen tot inrichting te zijn.

Het NPPL-project gaat in 2021 het vierde jaar in. Tot nog toe doen 26 boeren mee. Deze akkerbouwers, melkveehouders, bloembollen-, vollegrondsgroente- en fruittelers experimenteren daarbij met verschillende precisietechnieken.

Beheer
WP Admin