AkkerbouwNieuws

Productschap versoepelt regels ATR-pootgoed

Den Haag – Het Productschap Akkerbouw (PA) past de ATR-verordening voor pootaardappelen aan. Hierdoor komt meer pootgoed beschikbaar voor de teelt van consumptieaardappelen.

Er veranderen drie dingen. Een consumptieteler mag voortaan ook klasse C pootgoed één keer vermeerderen voor eigen gebruik. Dat hoeft niet meer perse klasse A te zijn. De maximale afstand tussen het bedrijf en het perceel waar de consumptieaardappelen worden geteeld uit het ATR-pootgoed, gaat van 25 naar 50 kilometer. De afstand naar het pootgoedperceel blijft 25 kilometer. De TBM-regeling voor de zetmeelsector gaat uit de ATR-verordening.

Voorzitter Adrie Bossers van de LTO-werkgroep Consumptieaardappelen noemt een paar voordelen van de veranderingen. “Er was in sommige jaren een gebrek aan A-pootgoed voor de consumptietelers. Dat wordt nu deels ondervangen doordat telers ook één keer C-klasse mogen vermeerderen voor eigen gebruik. Dit pootgoed moet worden aangemeld bij de NAK voor de veldkeuring, dus de fytosanitaire kwaliteit blijft geborgd. De verlenging van de maximale afstand speelt in op de schaalvergroting in de sector. De overige regels voor ATR-pootgoed blijven bestaan.”

Voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) kan zich vinden in de verlenging van de afstand. “Maar als ooit de soepelere EU-kwaliteitsnormen voor pootaardappelen gaan gelden, dan moet de vermeerdering van de C-klasse weer worden verboden. Een boer mag geen ziektebron worden voor zijn buurman.”

De TBM-regeling maakt sinds 1998 deel uit van de ATR-verordening. De productschapsverordeningen gaan per 1 januari over naar de overheid. De TBM-regeling wordt uit de ATR-verordening gehaald en privaatrechtelijk voortgezet door de zetmeelsector. De TBM-regeling wordt nu nog gefinancierd via het productschap, zegt secretaris Jeroen Kloos van de stichting TBM. “Er is geen noodzaak om de regeling te laten vallen onder overheidsbeleid. We gaan feitelijk terug naar de situatie vóór 1998. Het is nog niet duidelijk hoe we de regeling straks gaan financieren.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin