Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Predatiebeheer splijt weidevogeloverleg Friesland

Het Olterterp-overleg, een platform over weidevogelbeleid in Friesland, zit in een patstelling.

De agrarische collectieven, die met boeren afspraken maken over weidevogelbeheer, willen ruimere mogelijkheden om de predatie van eieren en kuikens omlaag te brengen. Maar de provincie is tegen. Predatie is volgens de collectieven één van de grootste oorzaak van de daling van de weidevogelstand.

Richtingenstrijd

Het gaat volgens voorzitter Albert van der Ploeg van het Collectieven Beraad Friesland, om een richtingenstrijd tussen terreinbeheerders en provincie aan de ene kant en de collectieven, de Bond voor Friese Vogelwachten en agrariërs aan de andere kant.

‘We willen predatoren niet uitroeien’

Een plan om de weidevogelkerngebieden in de Zuidwesthoek predatieluw te maken is afgeschoten door de provincie. Van der Ploeg: “We willen de predatoren als marterachtigen, kraaien, vossen en buizerds niet uitroeien, maar de gebieden predatorluw maken zodat de balans herstelt en de weidevogels een kans maken om jongen groot te brengen. Dat is trouwens ook het doel van de weidevogelnota van de provincie.”

€ 9 miljoen voor weidevogelbescherming

Friesland geeft als grootste weidevogelprovincie een kleine € 9 miljoen uit aan weidevogelbescherming. Van der Ploeg vreest dat als het niet beter gaat met de weidevogels op den duur de geldkraan dicht gaat.

Beheer
WP Admin