Premium
Voerefficiëntie van koeien meten en deze koppelen aan de afstamming van de koeien om zo genetische verschillen naar boven te halen. Om data te genereren worden speciale voersystemen op praktijkbedrijven geplaatst. - Foto: Hans Banus RundveeColumn

‘Praktijkresultaten geven melkveebedrijf richting’

Beheer
WP Admin