Foto: Peter Roek VarkensNieuws

POV wil termijnen Zorgvuldige Veehouderij van tafel

De termijnen die het vorige College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft gesteld in het maatregelenpakket Zorgvuldige Veehouderij moeten zo snel mogelijk van tafel.

Dat zegt Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Om te kunnen voldoen aan de ammoniakparagraaf uit het maatregelenpakket moeten varkenshouders voor het einde van dit jaar een omgevingsvergunning aanvragen. De stalsystemen waaruit varkenshouders verplicht zijn te kiezen, voldoen echter voor veel bedrijven niet aan de eisen die de provincie stelt. Betere stalsystemen die de emissies bij de bron aanpakken worden momenteel ontwikkeld. Overheid en bedrijfsleven hebben miljoenen euro’s uitgetrokken voor een snelle ontwikkeling van dergelijke stalsystemen.

Nieuwe coalitieakkoord

Als het nieuwe college vasthoudt aan de termijn die het vorige college heeft ingevoerd, worden varkenshouders gedwongen veel geld uit te geven voor systemen die meteen erna weer worden afgekeurd, aldus Jansen. Ze hoopt dat de partijen die deelnemen aan de formatieonderhandeling daar bij het nieuwe coalitieakkoord rekening mee houden.

Beheer
WP Admin