<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Popup-milieustichting procedeert op staatskosten

Vermogende burgers kunnen hun milieuprocedures deels door de staat laten bekostigen. Het CDA wil dat staatssecretaris Dijkhoff daartegen optreedt.

Vermogende burgers kunnen een onvermogende stichting oprichten, die opkomt voor de natuur- en milieubelangen. De milieustichting kan goedkoop procederen tegen milieuvergunningen. Het CDA in de Tweede Kamer heeft kamervragen aan staatssecretaris Klaas Dijkhof van Veiligheid en Justitie gesteld over die mogelijkheid van goedkope milieuprocedures door stichtingen.

Volgens Kamerlid Jaco Geurts zijn er voorbeelden van stichtingen die louter worden opgericht met het doel zich te verzetten tegen een bepaalde vergunning. Dan kan het gaan om vergunningen aan veehouders, maar ook om geheel andere zaken, zoals de aanleg van hoogspanningsleidingen.

Recht op tegemoetkoming

In de Wet op de rechtsbijstand is geregeld dat burgers die een vermogen hebben van minder dan €10.000, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor de rechtsbijstand ter hoogte van 75% van de eigen bijdrage.

In 2007 heeft het kabinet Balkenende (CDA/PvdA) ervoor gezorgd dat milieugroepen in milieuzaken een beroep kunnen doen op rechtsbijstand. Dat was vooral bedoeld voor lokale, minder draagkrachtige organisaties. De PvdA-staatssecretaris Nehabat Albayrak regelde dat, onder andere naar aanleiding van een brief van de Stichting Natuur en Milieu die vreesde dat natuur- en milieugroepen geen toegang meer tot de rechter zouden hebben, als ze daarvoor geen subsidie meer zouden krijgen. Er is ook afgesproken dat er een evaluatie van de regeling zou komen, maar die is er – naar het lijkt – nooit geweest. Kamerleden Jaco Geurts en Madeleine van Toorenburg (beiden CDA) vragen Dijkhoff om te zien of de evaluatie alsnog kan en moet worden uitgevoerd.

Gebruik van gemeenschapsgeld

Veel bestuurders en leden van de milieurechtspersonen beschikken privé over veel meer inkomsten of vermogen, zodat ze nooit in aanmerking zouden komen voor een subsidie als ze op persoonlijke titel procederen. Geurts en Van Toorenburg vinden het niet billijk dat deze milieugroepen- en organisaties gebruik maken van gemeenschapsgeld. “Hoe kunt u hier tegen optreden?”, vragen zij de staatssecretaris.

In de Wet op de rechtsbijstand is geregeld dat bedrijven niet in aanmerking komen voor rechtsbijstand.

Beheer
WP Admin