Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Pootgoedacademie: we blijven knollen produceren

De pootaardappelteelt uit knollen blijft nog decennialang bestaan in Nederland, ondanks de snelle ontwikkeling van hybride veredeling. Dat is in het kort de conclusie uit de themamiddag pootgoedvermeerdering in 2030, die maandag door de Pootaardappelacademie Groningen werd gehouden.

Er is genoeg toekomstperspectief voor de aardappelteler, schetsen Agrico-directeur Jan van Hoogen en HZPC-directeur Gerard Backx in hun toekomstvisie. Aardappel is het 4e gewas in de wereld, het areaal groeit en daarmee de behoefte aan pootaardappelen. Hoewel Nederland een grote exporteur van pootaardappelen is, wordt nog maar 3 tot 3,5% van de pootgoedbehoefte gevuld met Nederlands pootgoed. Er is dus nog wel ruimte op de markt.

Er wordt hard aan hybride veredelingstechnieken gewerkt

Pootgoed blijft relatief dichtbij. Overzee zijn het Midden-Oosten en Noord-Afrika belangrijke afzetgebieden, maar naar groeigebieden als Centraal-Afrika en Oost-Azië gaan nauwelijks Nederlandse aardappelen. De afstand is een belangrijke beperking. Ook fytosanitaire regelgeving en acceptatie van kwekersrechten maken het moeilijker om daar pootgoed te verkopen.

Rien van Bruchem, bij Bejo Zaden verantwoordelijk voor het aardappelprogramma, ziet in zulke gebieden vooral mogelijkheden voor het op de markt brengen van aardappelen uit zaad. Om aardappelzaad te produceren waar een uniform gewas uit groeit, zijn nieuwe hybride veredelingstechnieken nodig. Daar wordt in de sector aan gewerkt.

Beheer
WP Admin