Foto: Canva AlgemeenNieuws

Poolse grond verbeteren met Nederlandse mest

In Polen is een project gestart om het organische gehalte van landbouwgrond te verbeteren met Nederlandse mest.

Het 1-jarige project is deze week gelanceerd door de Nederlandse ambassade en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM). Het gehalte organische stof en andere factoren die van belang zijn voor de bodemkwaliteit kan op veel Poolse landbouwgrond verbeterd worden. Een mogelijkheid is het gebruik van meststoffen en bodemverbeteraars, op basis van dierlijke mest, in combinatie met het toepassen van technieken voor precisielandbouw.

Het Poolse landbouwareaal omvat ongeveer 14 miljoen hectare, bijna 8 keer zoveel als in Nederland. Het zijn voornamelijk zandgronden met een beperkte beschikbaarheid van organische stof en voedingsstoffen.

Lees verder onder de tweet.

Oproep aan Nederlandse bedrijven

Het nu ingezette project richt zich vooral op het verzamelen van kennis en inventariseren van behoeften. Vervolgens wordt een kennismodule ontwikkeld en komt er een missie van Poolse ondernemers naar Nederland om de mogelijkheden te bekijken. Het doel is dat het project een vervolg krijgt in de vorm van een 3-jarige overeenkomst tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Nederlandse bedrijven en instellingen die een bijdrage kunnen leveren worden uitgenodigd om contact op te nemen. Dat kan onder meer via de ambassade in Warschau.

Beheer
WP Admin