AkkerbouwOpinie

Polen biedt kansen

Voor wie Nederland te kleinschalig vindt, is Polen een interessant akkerbouwland. Maar perfect is ?het daar niet.

De Poolse akkerbouw maakt een stormachtige ontwikkeling door. Na de wende van begin jaren negentig is een nieuwe generatie akkerbouwers aangetreden, die vol zit met plannen en ondernemerschap. Recent zijn we als DLV Plant gestart met akkerbouwadvies in Polen. Wij adviseren lokale ondernemers in de akkerbouw met name in Noord-Polen.

Tot enige jaren geleden was het beeld van de Poolse land- en tuinbouw dat deze bestond uit erg veel kleine bedrijven en een paar grote bedrijven die zich wel ontwikkelden. Daarnaast werd het land ook gekenmerkt door een cultuur van veel problemen bij medewerkers op het gebied van beperkte betrokkenheid en drankmisbruik. Tot ongeveer 2003 was Polen netto-importeur van landbouw-producten, zowel basisproducten als verwerkte 
producten, zoals levensmiddelen. Sindsdien stijgt echter de Poolse zelfvoorzieningsgraad in de landbouw. Momenteel heeft Polen al een positief handelssaldo voor de meeste landbouwproducten.

Inmiddels zijn er mooie akkerbouwbedrijven 
ontstaan, met veel potentie. Niet al deze bedrijven worden geleid door Nederlanders of Denen, en ook de Polen zelf tonen zich goede ondernemers en bouwen hun land- en tuinbouwbedrijven verder uit. Zo is bijvoorbeeld vrijwel de gehele Nederlandse productie van champignons verplaatst naar Polen. Polen levert goede kwaliteit en produceert tegen een scherpe kostprijs.

De zich snel ontwikkelende 
bedrijven hebben een oppervlakte van 300 tot 3.000 hectare. Voor de opbrengst hoeven de Poolse akkerbouwers zich zeker niet te schamen. De grondsoort en beschikbaarheid van water bepalen sterk de opbrengst. Zijn deze beide in orde, dan wordt 12 ton tarwe per hectare geoogst en kan de opbrengst van consumptieaardappelen zeker goed meekomen.

Groot voordeel is dat veel oude structuren verdwenen zijn, en er korte nieuwe ketens opgezet worden met directe contacten tussen teler en afnemer, waarbij grote volumes erg gewild zijn. Moderne mechanisatie, schaalvoordelen en bijbehorende mogelijkheden voor de toepassing van precisielandbouw, het benutten van informatie uit satellietbeelden zijn allemaal aspecten die meerwaarde bieden aan de vernieuwde akkerbouw in Polen.

Is dan alles perfect? Nee zeker niet. Ook daar steken de eerste bodemgebonden ziekten de kop op, zijn er kwakzalvers actief die allerlei soorten plantversterkers aanbieden en is er een tekort aan kennis. Maar er is een nieuwe basis gelegd. Dit biedt zeker kansen voor de akkerbouwers in Polen. Mooie stukken grond zijn te koop, ook voor Nederlandse akkerbouwers die de akkerbouw in eigen land te kleinschalig vinden. Met toenemende invloed van de wereldmarkt is schaalvergroting een kans om een betere partij te zijn in de keten. In Polen ligt deze kans. Er zijn nog veel problemen te overwinnen, maar onze adviseurs staan klaar. Er is een enorme honger naar kennis. De Poolse akkerbouwers weten deze kennis te waarderen.

Beheer
WP Admin