Akkerbouwer Kevin Bakker is aan het ploegen tijdens de vorst. - Foto: Theo Galama AkkerbouwVideo

Ploegen met vorst

Akkerbouwer Kevin Bakker heeft samen met zijn vader akkerbouwbedrijf Mts. Bakker Akkerbouw & Agro-Service in Zeewolde. Nu zijn ze tijdens de vorst aan het ploegen met een ploeg en trekker met stapwielen. Ze hebben hierdoor meer tractie en kunnen daardoor ook met een lichte trekker het land op.

Het akkerbouwbedrijf heeft 65 hectare in eigendom, 22 hectare pacht en nog huurgrond. Kevin en zijn vader telen aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en ze verhuren grond voor tulpenteelt.

Beheer
WP Admin