Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Plannen voor kavelruil in Hardenberg

In een gebied van ongeveer 4.400 hectare ten noorden van Hardenberg start een nieuw kavelruilproject.

In het gebied tussen Hardenberg – Gramsbergen – De Krim en Lutten gaat een vrijwillig kavelruilproces van start. Dat betekent dat de grondeigenaren zelf het succes van de kavelruil bepalen. Dat meldt de Stimuland, de partij die bij de kavelruil betrokken is, op haar website.

Grotere huiskavels

Via bijeenkomsten en gesprekken krijgen alle grondeigenaren in het gebied de mogelijkheid om hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken. Vervolgens wordt er gezamenlijk gepuzzeld aan de ruilplannen die de verkaveling voor de boeren in het gebied moeten verbeteren. Zo kunnen grotere huiskavels gerealiseerd worden, is er meer ruimte voor beweiding en is er minder landbouwverkeer.

Programma voor Plattelandsontwikkeling

Het kavelruilproject wordt gefinancierd vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Dat geld komt deels uit het Europees Landbouwfonds en deels van de provincie Overijssel en de gemeente. Op donderdag 15 maart is de eerste bijeenkomst.

Beheer
WP Admin