AlgemeenNieuws

Pachters en verpachters akkoord over nieuw pachtsysteem

Den Haag – Vertegenwoordigers van pachters en verpachters hebben een akkoord bereikt over de herziening van het pachtrecht.

Hierin wordt voorgesteld om de pachtprijs voor een nieuwe reguliere pachtovereenkomst door pachter en verpachter zelf te laten bepalen, waarbij geen maxima meer gelden. Daarnaast wordt een flexibele pachtovereenkomst voorgesteld voor boerderijen, losse percelen en losse gebouwen. Hierbij kan de pachter de pachtprijs laten toetsen door de grondkamer. Het akkoord stelt tevens een nieuwe pachtvorm aan: loopbaanpacht. Deze pachtvorm moet voor minimaal 25 jaar worden aangegaan en moet de pachter bedrijfszekerheid bieden tot de AOW-gerechtigde leeftijd. In het voorstel blijven de mogelijkheden voor teeltpacht en hectarepacht bestaan. Andere pachtvormen komen te vervallen.

Het zogenoemde Akkoord van Spelderholt wordt ondersteund door de Federatie Particulier Grondbezit, LTO Nederland, bond van landbouwpachters BLHB, NAJK, ASR vastgoed, De 12 landschappen en Vereniging Natuurmonumenten. Hoewel de partijen het eens zijn over de systematiek en de inhoud van het nieuwe pachtrecht, is er nog geen overeenstemming over de tijd dat de huidige pachtsystemen en het huidige prijssysteem nog van kracht blijft.

Het voorstel komt in reactie de evaluatie van de pachtregelgeving door Willem Bruil van het Instituut Agrarisch Recht. Het voorstel is inmiddels voorgelegd aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken).

Het huidige recht leidt volgens de partijen tot een onwenselijke tweeslachtigheid en het biedt onvoldoende mogelijkheden om losse gebouwen kortdurend te verpachten.

Beheer
WP Admin