Foto: Jan Sibon AlgemeenNieuws

Overijssel heft maximale grootte bouwblok op

Agrarische bedrijven in Overijssel krijgen straks de ruimte, als het aan de provincie ligt. Overijssel wil de maximale bouwblokgroottes loslaten, boeren meer ruimte bieden voor groei en innovatie, en als provincie meer gaan sturen op ruimtelijke kwaliteit.

Provinciale Staten van Overijssel zijn vorige week akkoord gegaan met herzieningen in de Omgevingsvisie van de provincie. Eind dit jaar moet de nieuwe Omgevingsvisie afgerond zijn. Een van de opvallende onderdelen voor die nieuwe Omgevingsvisie is het loslaten van het maximale bouwblokgrootte voor agrarische bedrijven. De maximale omvang in de intensieve veehouderij komen te vervallen. Nu geldt nog 1,5 hectare voor varkenshouderijen en 1,8 hectare voor pluimveehouderijen.

Overijssel wil straks sturen op ruimtelijke kwaliteit

Overijssel wil de agrarische sector op termijn meer ruimte bieden voor groei en innovatie en daarvoor met andere criteria geen werken. Het kernpunt wordt het sturen op en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Volgens een woordvoerder van de provincie zullen in de toekomst criteria als duurzaamheid, landschappelijke inpassing, diervriendelijke stalsystemen en milieuvriendelijk ondernemen gaan bepalen wat voor individuele bedrijven mogelijk is. Voor agrarische bedrijven wordt het in de toekomst steeds belangrijker om in harmonie met hun omgeving te zijn, aldus een woordvoerder van de provincie. Agrarische bedrijven moeten volgens Overijssel maximaal toekomstbestendig kunnen groeien en verbreden met de minste impact op mens en natuur.

In december definitief besluit over Omgevingsvisie Overijssel

Hoe uiteindelijk de Omgevingsvisie eruit zal zien en wat de eisen zijn die gesteld zullen worden aan agrarische bedrijven, zal in december van dit jaar moeten blijken. In die maand zullen Provinciale Staten – volgens de huidige planning – akkoord moeten gaan met de definitieve invulling van de nieuwe Omgevingsvisie.

LTO blij met beleidswijziging Overijssel

LTO Noord Overijssel is blij met deze beleidswijziging van de provincie en heeft hier naar eigen zeggen al veel langer op aangedrongen. De huidige in het kader van het reconstructiebeleid vastgestelde maximumgroottes zijn ‘oud beleid’ en niet meer van deze tijd, aldus LTO Noord Overijssel. De keuze om op termijn te sturen op kwaliteit ondersteunen de belangenbehartigers van harte.

Beheer
WP Admin