Foto: Henk Riswick AlgemeenColumn

‘Overheidsingrijpen fiscaal ook van toepassing bij provinciale regeling’

De druk op het buitengebied is groot. Een zuiver agrarische functie van het buitengebied is niet meer vanzelfsprekend.

Naast landbouw zijn natuur, cultuur, recreatie, wonen en industrie in de loop der jaren steeds belangrijker geworden. Deze niet-agrarische functies nemen steeds meer ruimte in. En daar komt de huidige stikstofdiscussie nog bovenop. Dit houdt helaas voor veel boeren concreet in dat zij – in de toekomst – hun onderneming zullen moeten verplaatsen naar een plek waar nog wel de uitoefening van een agrarisch bedrijf mogelijk is. Bij een dergelijke verplaatsing van de onderneming komt nogal wat kijken. Ook het fiscale aspect speelt een uitermate belangrijke rol.

Verruimde herinvesteringsreserve

Als er sprake is van overheidsingrijpen dan is er fiscaal veel meer mogelijk dan zonder deze kwalificatie. Je kunt dan namelijk de zogenoemde verruimde herinvesteringsreserve toepassen (HIR). Met deze verruimde HIR kun je meer belastingheffing uitstellen.

Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van overheidsingrijpen

Bij de verkoop van de oude onderneming komen vaak grote stille reserves vrij waarover met de fiscus afgerekend moet worden. Directe belastingheffing over deze stille reserves kan uitgesteld worden als gebruik gemaakt wordt van de verruimde HIR. Hierdoor blijven meer liquide middelen beschikbaar voor nieuwe investeringen op de nieuwe locatie.

Herstart eenvoudiger

Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van overheidsingrijpen. Gelukkig is er inmiddels wel duidelijkheid over de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden. Deze regeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat de regeling aangemerkt wordt als overheidsingrijpen is opgenomen in het recent aangepaste verzamelbesluit herinvesteringsreserve.

Hopelijk worden ook de toekomstige provinciale regelingen waarbij bedrijven verplaatst moeten worden, aangemerkt als overheidsingrijpen. Dat maakt een herstart op een andere plek financieel een stuk eenvoudiger.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. We maken ons allemaal druk over de fiscale gevolgen voor de boer en hoe kan hij verder met zijn bedrijf of mag hij na uitkoop niet weer als boer aan de slag. Ik heb nog niemand gehoord over de enorme kostenpost en aderlating voor de werkgelegenheid die deze “reddingsactie” met zich mee brengt. Het lijkt er op dat onze efgevaardigden in het politiek pluche zich geen moment zorgen maken over hun kiezer ook wel consument genoemd. Als de kosten van deze operatie via winkelschap of blauwe envelop duidelijk wordt, zal er nog heel wat gepiept worden op verjaarsbijeenkomsten. Dan pas komen de mensen tot de conclusie dat onze politici er zitten voor de elitaire bovenlaag en niet voor het gewone onder modale volk.

Beheer
WP Admin