Dozen ontwormingsmiddel, jerrycans met onkruidbestrijder en emmertjes met slakkendood, een kind is speels en ziet het gevaar niet. Vandaar dat Boerderij 50 jaar geleden al tipte om gevaarlijke stoffen achter slot en grendel te bewaren. - Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

Oude foto: kind zag gevaarlijke stoffen als speelgoed

Kinderen hebben veel fantasie. Dat is nu zo en dat was in 1970 niet anders. Een emmertje slakkendood kon ook in de zandbak.

Deze foto stond in 1970 bij een artikel over gevaarlijke stoffen en de noodzaak om die goed op te bergen gezien het gevaar ervan voor kinderen. Die zagen in al die mooie verpakkingen vol kruisen en doodshoofden ideaal speelgoed, je kon bouwen met de dozen, je kon ze vervoeren op je driewieler en zo’n emmertje was ook nog wel bruikbaar in de zandbak.

Gevaarlijke middelen

Op de foto zijn vaag de etiketten te zien van onder meer Shell Rizovin, een onkruidbestrijdingsmiddel en Carboleumz, een houtbeschermingsmiddel dat sinds 2001 verboden is omdat het kankerverwekkend is. Er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te bedenken dat een kind eenvoudig deksels en doppen van de bussen af kon halen en in contact kon komen met de inhoud. Hoe vaak er ongelukken mee gebeurden, is niet duidelijk maar het ligt voor de hand dát het gebeurde.

Boeren zagen gevaar niet in

Dat veel chemische stoffen op een boerenbedrijf gevaarlijk konden zijn, dat was wel bekend, maar men vertaalde dat vooral als ‘gevaarlijk voor de omgeving’. Voor zichzelf zagen boeren het gevaar niet zo, zo roerden ze soms met hun blote handen door het giftige knalgele dinoseb en zaten ze onbeschermd op de trekker terwijl ze het middel gebruikten. Inmiddels is dinoseb niet meer toegestaan en wie de wel toegelaten middelen wil gebruiken, moet voor de meeste een spuitlicentie hebben. Hierbij is er ook aandacht voor veilig gebruik.

Op het erf blijft het oppassen dat kinderen niet ergens bij kunnen. Situaties als op de foto, zijn nog steeds niet ondenkbaar.

Beheer
WP Admin