AlgemeenFoto

Oppositie krijgt geen beweging in melkveedebat

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 23 april, na lang wachten, over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de grondgebondenheid van de melkveehouderij moet borgen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken stelt een gestaffeld systeem voor, waarbij intensieve bedrijven bij groei meer grond moeten verwerven dan extensieve bedrijven.

Beheer
WP Admin