Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Opbrengstverwachting Nederlandse aardappelen bovengemiddeld

De gewasmonitoringscommissie JRC van de Europese Commissie verwacht dit jaar in Nederland, België en Duitsland bovengemiddelde aardappelopbrengsten. In de andere EU-landen zijn de vooruitzichten wat opbrengsten betreft normaal. Behalve in Spanje en Portugal, daar worden als gevolg van droogte hele magere oogsten voorspeld.

De gewasmonitoringscommissie heeft haar opbrengstprognose voor aardappelen in de hele Europese Unie iets verhoogd ten opzichte van de raming een maand geleden. In het Mars-rapport van mei voorspelt de commissie nu een opbrengst van 36,4 ton per hectare.

De nieuwe voorspelling ligt 0,4 ton per hectare (1%) hoger dan in april en 2,3 ton (7%) boven het 5-jarig gemiddelde. Het natte weer van april heeft in grote delen van Europa een gunstig effect op het bodemvocht en dus groeipotentie voor het gewas. Alleen in Spanje en Portugal blijft het te droog. Noordwest-Italië herstelt van de eerder gemelde droogte. In het noordoosten van Italië lijdt extreme neerslag echter weer tot ernstige wateroverlast.

Aardappelopbrengst in België

In België voorziet JRC het grootste verschil ten opzichte van vorig jaar. In 2022 bleef de aardappelopbrengst daar door de droogte steken op 38,6 ton per hectare. Nu mikt de gewasmonitoringscommissie op een oogst van 43,3 ton per hectare. Dat is 12% meer dan vorig jaar, maar ook ruim 10% meer dan het 5-jarig gemiddelde.

Nederland kende vorig jaar al een goede oogst, maar zal volgens JRC dit jaar nog iets meer aardappelen van het land halen. Voorlopig rekent men voor dit jaar op 43,5 ton per hectare. Dat is bijna 1 ton meer dan vorig jaar en ruim 2 ton meer dan normaal.

Lees verder onder foto

Foto: 2

Uitgangssituatie Duitsland en Frankrijk

De uitgangssituatie in Duitsland is volgens JRC vergelijkbaar met die in België. Ook daar worden dit jaar aanzienlijk hogere opbrengsten verwacht. Wat Frankrijk betreft rekent men op een normale oogst, terwijl vorig jaar droogte de oorzaak was van minder kilo’s per hectare.

Droogte in Spanje en Portugal leidt tot veel lagere opbrengstverwachtingen daar. Spanje oogst naar verwachting amper 27 ton per hectare en dat ligt zo’n 15% onder het normale niveau. De prognose voor Portugal staat op 21,5 ton per hectare en dat is 7% minder dan gemiddeld.

De gewasmonitoringscommissie heeft een opbrengstschatting bekendgemaakt voor aardappelen in 16 lidstaten van de Europese Unie. In 11 – meest Oost-Europese – landen zoals Bulgarije, Hongarije en Slowakije is nog geen inschatting gemaakt.

Kaart aardappelopbrengst in Europa

Beheer
WP Admin