Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Opbrengst zaaiuien 7,4% kleiner dan in 2022

De opbrengst van zaaiuien blijft dit jaar steken op 41,2 ton per hectare. Dat is 7,4% lager dan vorig jaar, meldt statistiekbureau CBS in de voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen.

De opbrengst van zaaiuien is de kleinste sinds 2018 toen 35,5 ton per hectare werd geoogst. In de jaren 2019, 2020 en 2021 haalden de telers zo rond de 50 ton van een hectare. In 2022 was het met 44,5 ton al heel wat minder dan in de drie jaar ervoor.

Ondanks de tegenvallende opbrengsten komt de totale productie niet veel lager uit dan vorig jaar. Volgens de voorlopige cijfers gaat men uit van een totale oogst van 1,2 miljoen ton. Dat is 0,5 % minder dan vorig jaar. Het kleine verschil is het gevolg van de areaaluitbreiding met 6,9% naar 29.322 hectare.

Tekst gaat door onder grafiek

Gele zaaiuien leveren minder op

Vooral de gele zaaiuien leveren minder kilo’s dan vorig jaar. De opbrengst van de gele zaaiuien wordt geraamd op 41,5 ton en dat is bijna 9% minder dan de definitieve oogstraming vorig jaar. Er zijn in totaal wel meer gele uien beschikbaar, omdat het areaal dit jaar met 14% werd uitgebreid. De totale productie aan gele zaaiuien komt zodoende volgens de voorlopige cijfers op 1,1 miljoen ton. Dat is 4,4% meer dan vorig jaar.

Als gevolg van de lagere prijzen in 2022-2023 is het areaal rode uien dit jaar een kwart kleiner dan een jaar geleden. Daar komt bij dat de opbrengsten van deze ui met 1,8% zijn gedaald naar 39,3 ton per hectare. De totale productie aan rode zaaiuien is zodoende ruim een kwart kleiner dan in 2022 met in totaal 145.000 ton. Op grond van informatie van zaadhandelaren tekent het CBS hierbij wel aan dat het er naar uitziet dat een deel van het areaal rode zaaiuien als geel is opgegeven in de landbouwtelling. Dat kan dus nog wel een verschuiving geven in deze cijfers.

Slag om de arm

De bruto-productie van consumptieaardappelen is volgens het CBS ook vergelijkbaar met vorig jaar. Die wordt geraamd op 3,6 miljoen ton. Per hectare komt er naar schatting zo’n 47 ton van het land. Het CBS houdt qua productiecijfer bij de consumptieaardappelen nog wel een extra slag om de arm. De misoogst kan dit jaar groter zijn dan vorig jaar, aldus de statistiekdienst. “De werkelijke omvang hiervan wordt pas bekend in de definitieve oogstraming in januari.”

De bruto-opbrengst van suikerbieten wordt geraamd op 85,3 ton per hectare. Dat is 3,9% minder dan de relatief grote opbrengst in 2022. Het areaal is een fractie kleiner en daarmee komt de totale productie met 6,9 miljoen ton bijna 5% lager uit.

Beheer
WP Admin