PluimveeNieuws

Ontbreken rapport AI-evaluatie frustreert NOP

Arnhem – “Dat de pluimveesector nog geen inzage heeft in het Berenschot-rapport over de evaluatie van de AI-aanpak vorig jaar frustreert ons enorm.

De vogeltrek komt er weer aan en het is nu bijna een jaar geleden dat vorig jaar de HPAI uitbrak.” Dit zei LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers donderdagmiddag tijdens het symposium legpluimvee van de Heus voeders. “De NOP heeft input geleverd voor dit rapport en verbeterpunten aangedragen. Bepaalde keuzes die de overheid heeft genomen in de bestrijdingsaanpak hebben vooral voor de vleeskuikensector enorme gevolgen gehad”, aldus de NOP-voorman. Hij doelde op het vervoersverbod voor eendagskuikens, waardoor de vleeskuikenproductie stil kwam te leggen. Onnodig, volgens Hubers, want ééndagskuikens vormen geen enkel besmettingsrisico.

Hygiënescan

Wat de AI(-bestrijding) betreft is de inzet van LTO/NOP de invoering en gebruik van de hygiënescan en flexibeler inzet van de ophokplicht. De hygiënescan is ingevoerd vooral voor bewustwording en verder verbetering van de bedrijfshygiëne, maar kan leiden tot verlaging van de hoogte van het DGF-plafond (nu €47 miljoen voor vijf jaar). “Als pluimveehouders met de hygiënescan kunnen aantonen dat ze de bedrijfshygiëne goed voor elkaar hebben en het risico op AI lager is, kan het totaalbedrag voor het DGF-fonds omlaag.”

Cage-free-eiproducten

Hubers ging in zijn inleiding in op kansen en bedreigingen voor de pluimveesector, zoals AI, dierenwelzijn, Salmonella, antibiotica, onderzoek- en innovatie en sector- en productpromotie. Bij dierenwelzijn ziet Hubers kansen voor cage-free-eiproducten. “Vorige week tijdens de IEC-conferentie in Berlijn merkte ik dat huisvesting in kooien wereldwijd een issue is.” LTO/NOP zet in op goed omgaan met de risico’s van de maatschappelijk gewenste uitloop. En pleit voor differentiëren naar huisvestingssysteem in de DGF-heffing. “We willen pluimveehouders met vrije uitloop meer laten betalen voor de bestrijding van LPAI.” De uitbraken van LPAI sinds 2009 waren op vrije-uitloopbedrijven. De jaarlijkse bestrijdingskosten van LPAI-uitbraken bedragen ongeveer 3 miljoen euro. Die zouden wat de NOP betreft opgehoest moeten worden door de pluimveebedrijven biologische en vrije-uitloopkippen, bij elkaar pakweg 9 miljoen dieren. Voor een ander belangrijk dierenwelzijnsonderwerp, het verbod op het behandelen van de snavels, riep Hubers pluimveehouders op deel te nemen aan het monitoringsproject, nodig voor een evaluatie in 2017.

Cijfers salmonella

Bij het onderwerp salmonella zet LTO/NOP in op het verkrijgen en analyseren van cijfers van de NVWA. “Sinds door de afschaffing van het PPE de regelgeving naar de overheid/NVWA is gegaan, beschikt de sector niet meer over alle cijfers. Daardoor ontbreekt het overzicht.” Het opheffen van het productschap heeft ook grote gevolgen voor de financiering van het veterinair- en praktijkonderzoek. “Collectieve financiering via het PPE is niet meer mogelijk en zonder collectieve middelen geen onderzoek. We hebben nu een probleem, want de algemeen verbindend verklaring (avv) is er nog niet. We werken er hard aan om via Avined een avv-aanvraag in te dienen bij het ministerie van EZ, maar dat gaat trager dan we willen. Dat frustreert.” Volgens Hubers is het onderzoek van groot belang voor de innovatiekracht en exportpositie van de Nederlandse pluimveehouderij.

Financiering van kennisverspreiding/voorlichting over (productie van) eieren wil LTO/NOP voor 2016 ook via een avv-aanvraag realiseren. “Want is belangrijk het positieve imago te blijven benadrukken.  Dit moet dan wel onder de noemer voorlichting, want we mogen het in de aanvraag geen promotie noemen.”

Antibiotica-gebruik, van groot maatschappelijk en politiek belang, is op legpluimveebedrijven nihil. “Dat positieve aspect van de legsector willen we als NOP nadrukkelijker uitdragen.”

Beheer
WP Admin