Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Onkruidbestrijding met vuur

In de biologische landbouw is het onkruid de baas te blijven een van de grootste uitdagingen. Een mogelijkheid is onkruidbranden over pas gezaaide gewassen die nog niet boven staan. Vooral in teelten op ruggen is het steeds meer een werkwijze om voor opkomst het onkruid af te branden.

Het beeld na het branden. Verschrompeld onkruid dat geen levenskansen meer heeft. Met een uitwisselbare gastank voor op de trekker van 600 liter is ongeveer 4 hectare te branden.

De combinatie Eilander en Van der Woerd teelt zaaiuien, witlof en peen op ruggen, deze gewassen worden voor opkomst gebrand en bij een hoge onkruiddruk soms ook voor het zaaien.

Op de openbare weg is het opletten op de hoogte van deze brander.

Alvorens het systeem uitgeschakeld kan worden is er een afkoelingstijd van 10 minuten nodig om veilig af te kunnen sluiten.

Met hydrauliek wordt de brede brander in delen van 3 meter opgeklapt.

Achter op de brander zitten 3 infraroodsensoren die het temperatuurverloop van het grondoppervlak bijhouden en zo de PLC aanstuurt voor optimaal rendement.

Om de warmte vast te houden onder de kap is een gordijn van kettingen opgehangen. Dit systeem kan ook eventuele obstakels ontwijken.

De brander wordt volledig met PLC-control aangestuurd. Op scherm 1 en 2 naast elkaar is te zien dat aan het begin van de werkgang opgestart wordt met lage gasdruk en dat bij de normale werksnelheid de druk omhoog gaat (scherm 3 en 4).

Hier wordt een perceel op ruggen gezaaide zaaiuien voor opkomst gebrand. Het lijkt schoon maar volgens Jaap Eilander staat er al meer onkruid dan je in eerste instantie ziet. Het tijdstip van branden is gemiddeld 8 tot 10 dagen na het zaaien. De hittegolven laten zien dat het aardig warm is boven de brander.

De teeltcombinatie Peter Eilander en Henry van der Woerd uit Ens en Tollebeek in de Noordoostpolder hebben geïnvesteerd in een HOAF onkruidbrander de KB 9.0 Twin weedburner van 9 meter breed. - Foto's: Sytze Bakker

Onder de trekker door is duidelijk te zien dat de ruggen volledig omsloten worden door het vuur.

Onder de kap is ook goed te zien dat de hitte zich egaal verspreid. De HOAF heeft 2 rijen branders en ventilatoren om de hitte egaal te verdelen.

Beheer
WP Admin