De breedte van een bufferstrook is afhankelijk van het soort waterloop. Er onderscheiden zich vijf types: ecologisch gevoelige waterlopen, waterlopen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW-watervoerende sloten tot 10 meter breed, andere waterlopen en droge sloten. - Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Onenigheid kaartlaag bufferstroken: 18% van percelen ter discussie

Boeren uiten kritiek op RVO’s kaartlaag met bufferstroken; bijna 1 op 5 percelen wordt betwist. Veranderingen op komst in 2024.

Boeren hebben bezwaren tegen de bufferstroken zoals deze zijn aangegeven in de Gecombineerde opgave. Uit gegevens blijkt dat bij bijna 18% van de percelen die boeren opgaven, er onenigheid bestaat over de weergave van deze stroken op de kaartlaag van RVO.

Lees verder onder het kader

Commotie rond nieuwe kaartlaag bufferstroken

Eerder dit jaar veroorzaakten de nieuw geïntroduceerde kaarten met bufferstroken flinke opschudding. Boeren en hun adviseurs beweren dat veel sloten onjuist zijn weergegeven. Afhankelijk van het type sloot, zoals watervoerend of droog, varieert de vereiste grootte van de bufferstrook ernaast. Uit de reacties van boeren blijkt een wijdverspreide ontevredenheid over de nauwkeurigheid van deze kaartlagen.

Respons van RVO

RVO geeft aan dat de genoemde cijfers geen absolute waarden zijn. Boeren konden ervoor kiezen om vragen over de bufferstroken over te slaan of zelf correcties aan te brengen op de kaarten. Van de percelen waar boeren via de Gecombineerde opgave afwijkingen rapporteerden, meldde ongeveer de helft dat het probleem verband hield met de classificatie van de waterloop.

Eerder erkende RVO al dat de nieuwe kaartlaag fouten bevatte. De dienst adviseerde boeren om uit te gaan van de werkelijke situatie op hun land. Het ziet ernaar uit dat boeren dit najaar geen verdere discussies hoeven te voeren over de classificatie van sloten en de bijbehorende bufferstroken. RVO gaf aan dat ze de bezwaren van boeren niet individueel zullen behandelen, omdat de nodige informatie ontbreekt. Voor 2023 zal RVO zich baseren op de informatie die boeren zelf hebben verstrekt.

Verbeteringen kaart bufferstroken in de maak

RVO is actief bezig met het ontwikkelen van een verbeterde kaartlaag voor de Gecombineerde opgave van volgend jaar. De verwachting is dat deze vernieuwde kaartlaag vanaf 1 februari 2024 beschikbaar zal zijn. Uit voorlopige resultaten blijkt dat bij meer dan 80% van de percelen, waar boeren aangeven dat de bufferstroken niet correct zijn, de classificatie van de waterloop anders is. Een woordvoerder van RVO zei: “We verwachten daarom veel minder bezwaren voor 2024”.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Beheer
WP Admin