Groenbemester, een van de manieren om invulling te geven aan vergroening.<br /><em>Foto: Mark Pasveer</em> AlgemeenNieuws

Onduidelijkheid over tussentijdse herziening GLB

Het is nog onduidelijk of er een tussentijdse herziening (midterm-review) komt van het huidige Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer.

De Europese Commissie evalueert de praktische uitvoering van de vergroeningsmaatregelen. Voor april 2017 moet de Commissie bovendien een evaluatie afronden over het effect van de vergroeningsmaatregelen op de biodiversiteit. Dit kan mogelijk leiden tot een verhoging van het percentage ecologische focus gebieden (EFA, groene braak) van 5% naar 7% per 2018.

Ook kan er op basis van dit onderzoek besloten worden om tot een grotere herziening (midterm-review) van het huidige landbouwbeleid, dat tot 2020 van kracht is.

Beheer
WP Admin