Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Onderzoekers: overweeg volledige verwijdering muskusratten

Overweeg om muskusratten volledig te verwijderen uit Nederland. Die aanbeveling wordt gedaan in het eindrapport van de Veldproef Muskusratten.

Het rapport werd maandag 28 mei gepresenteerd. De meest effectieve vorm van muskusrattenbeheer is om het hele jaar door te bestrijden, kwam daarnaast uit het onderzoek.

Minder kosten en voordelen dierenwelzijn en biodiversiteit

Volgens de onderzoekers is het het overwegen waard om te overwegen muskusratten volledig te verwijderen uit Nederland. Als er minder of geen dieren achter blijven, zijn er minder risico’s op graverij door de ratten en minder kosten voor herstel en schade. Ook in het kader van het dierenwelzijn en effecten op de biodiversiteit zijn er voordelen bij een volledige verwijdering.

De belangrijkste reden voor het bestrijden van de muskusrat is het voorkomen van schade aan kaden en oevers.

In het onderzoek zijn 3 vormen van bestrijding getest in verschillende gebieden in Nederland:

  • jaarrondbestrijding
  • seizoensbestrijding
  • objectbestrijding

Om de populatie klein te houden, blijkt dat het hele jaar door bestrijden het effectiefst is.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de waterschappen en de Unie van Waterschappen. De Veldproef startte in 2013 en duurde 3 jaar. Daarna zijn de verzamelde gegevens geanalyseerd. De uitkomsten van de Veldproef worden meegenomen bij het opstellen van de langetermijnvisie voor het muskusrattenbeheer in Nederland.

Beheer
WP Admin