Foto: ANP AlgemeenNieuws

NVWA: nog geen boetes opgelegd op basis van omzet

Hoewel de wettelijke mogelijkheid al 2 jaar bestaat, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nog geen boetes opgelegd die in relatie staan tot de omzet.

Dat blijkt uit de toelichting bij het besluit om boetes in het Warenwetbesluit te verhogen.

Sinds 2016 heeft de NVWA 55 boetes opgelegd voor overtredingen waarbij ook een omzetgerelateerde boete kon worden opgelegd. In geen van de gevallen werd echter aan alle voorwaarden voldaan om de omzetgerelateerde boete op te leggen. De NVWA verwacht dat in de toekomst wel te gaan doen.

In 2016 besloot de Tweede Kamer op initiatief van PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers de boetes voor overtredingen op het gebied van onder andere voedselveiligheid te verhogen. In veel gevallen bleek dat de boetes in geen verhouding stonden met het economisch voordeel, waardoor er geen afschrikwekkende werking vanuit ging.

In het nieuwe besluit, dat op 1 juli van kracht wordt, is de hoogste boete vastgesteld op € 830.000.

Beheer
WP Admin