Foto: Diederik van der Laan RundveeAchtergrond

NVWA en diertransportsector zoeken oplossing kalvertransport

De NVWA gaat samen met Vee&Logistiek Nederland en de Wageningen UR onderzoek doen naar betere drinkvoorzieningen voor kalveren tijdens transport. Dat is het resultaat van een gesprek tussen de NVWA en voorzitter Henk Bleker van Vee&Logistiek Nederland.

De NVWA voert extra controles uit op kalvertransporten. Dit had tot gevolg dat er recent kalverimporten werden aangehouden, waarbij de drinkvoorziening niet op orde was. Bleker was hier ontstemd over, omdat de vrachtwagens aan internationale eisen voldoen en het voor transporteurs niet duidelijk is waarom de drinkwaterinstallaties niet aan de eisen voldoen. In een gezamenlijk onderzoek wordt nu naar een oplossing gezocht.

Geen boetes voor drinkwatersystemen

De NVWA blijft kalvertransporten extra controleren, maar boetes voor de drinksystemen worden niet opgelegd. “We kijken bij de controles wel naar de drinkvoorziening. Als dit niet op orde is en als blijkt dat de kalveren uitdrogingsverschijnselen hebben, wordt proces verbaal opgemaakt”, aldus een woordvoerder van de NVWA. Bij de kalvertransporten die recent zijn aangehouden zijn de opmerkingen over de drinkwatervoorzieningen opgenomen in het bevindingenrapport. “Er wordt nog gekeken wat hiermee wordt gedaan”, aldus de NVWA. Het heeft tot nu toe niet tot boetes geleid.

Beheer
WP Admin