Varkensbedrijven profiteren onder meer van de hogere biggenprijzen. - Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

Nuance bij stijging inkomen zeugenhouderij

Een hogere biggenprijs, lagere voerkosten en een toename van de aanwas zijn de drie belangrijkste oorzaken van het hogere inkomen van de zeugenhouder in 2016.

Wageningen University en Research (WUR) heeft in 2016 het gemiddelde inkomen voor de gemiddelde zeugenhouder geraamd op €130.900. Een forse stijging van het inkomen voor de zeugenhouders na een crisisjaar met een gemiddeld inkomen van -€60.000 in 2015. Deze stijging van het inkomen hebben de zeugenhouders dan ook hard nodig om de betalingsachterstanden over de afgelopen jaren in te lopen.

Nuance nodig bij post aanwas

Het historisch hoge inkomen van de zeugenbedrijven heeft echter wel een nuance nodig voor de post aanwas. Voor de zeugenhouders is de toename van het inkomen te danken voor 10% tot 15% door de post aanwas, aldus Wageningen UR. Voor vleesvarkensbedrijven ligt dit aandeel op ongeveer de helft. Aanwas is de waardeverandering van de dieren tussen de begin- en eindbalans. De waardering is tegen marktprijs en die prijs ligt eind 2016 fors hoger dan die in januari 2016. De dieren worden pas in het eerste kwartaal van 2017 verkocht en de werkelijke ontvangsten kunnen dan afwijken van de prijs op balansdatum.

Hogere biggenprijzen drukken inkomens vleesvarkenbedrijven

De biggenprijzen zijn in 2016 met een stijging van 32% een positief punt voor de zeugenhouders, maar zorgt voor een inkomensdruk op vleesvarkensbedrijven. Ondanks de hogere biggenprijzen is het inkomen van de vleesvarkensbedrijven in 2016 positief, door een zeer goede vraag van varkensvlees vanuit China.

Ondanks de hogere biggenprijzen is het inkomen van de vleesvarkensbedrijven in 2016 positief, door een zeer goede vraag van varkensvlees vanuit China.