AlgemeenNieuws

Noord-Brabant sluit akkoord over toekomst veehouderij

Sint Michielsgestel – Noord-Brabant zet in op een versnelde verduurzaming van de veehouderijsector. Hiervoor wordt een nieuw toetsingssysteem ontwikkeld. Alleen bedrijven die aantoonbaar duurzaam en maatschappelijk en landschappelijk inpasbaar zijn, krijgen nog ontwikkelruimte en hebben dus toekomstperspectief. Het nieuwe beleid zal op zijn vroegst van kracht worden in 2014.

Alle partijen die deelnamen aan de 3-daagse conferentie – ZLTO, NVV, burgers, agribusiness en natuurorganisaties– zijn het eens dat een nieuwe standaard voor de veehouderij nodig is om het vastgelopen beleid voor ruimtelijke ordening vlot te trekken. De verduurzaming van de veehouderij moet versneld worden ingevoerd. Op vrijdag 22 maart aanstaande zullen de Brabantse Provinciale Staten het voorgestelde beleid afhameren. Het besluit zal vervolgens juridische geborgd worden in de Verordening Ruimte.

Provinciebestuurder Yves de Boer zei na afloop: “We hebben heel hard gewerkt de afgelopen dagen om het Brabants model vorm te geven. Brabant heeft met de uitkomst van deze conferentie een statement gemaakt. We kunnen aan staatssecretaris Dijksma laten zien hoe wij hier verder willen met de veehouderij. Binnenkort heb ik samen met medebestuurder Johan van den Hout een gesprek met Dijksma. Zij heeft laten weten zeer geïnteresseerd te zijn in hoe Noord-Brabant de problemen op het platteland gaat oplossen.” Begin maart bezoekt staatssecretaris Dijksma Noord-Brabant.

Beheer
WP Admin