De aangepaste SDE++ tarieven, gericht op installaties met een vermogen onder de 110 kW, maken kleinschalige mestvergisting economisch rendabel voor de productie van groen gas of directe biogastoepassing. Deze wijziging volgde op een fout in de subsidieberekeningen en feedback van projectinitiatiefnemers, leidend tot een aanzienlijke verbetering voor de sector. - Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Nieuwe subsidieregeling maakt kleine mestvergister weer rendabel

De tarieven voor SDE-tarieven zijn aangepast zodat een kleinschalige mestvergister weer rendabel kan draaien.

Provincie Overijssel schreef een brandbrief naar minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) omdat bleek dat de subsidie voor een kleinschalige mestvergister niet afdoende was. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voegde een extra categorie kleine monomestvergisters toe. Dit zijn installaties die draaien op de mest van 1 of enkele veehouderijen.

Passende subsidieregeling mestvergister

Overijssel heeft in Den Haag gelobbyd voor een passende SDE-regeling voor kleine monomestvergisters én met resultaat: ruim 100 initiatieven voor mestvergisting kunnen in Overijssel alsnog aan de slag. Met de nieuwe tarieven is vergisten op kleine schaal voor het maken van groen gas en om rechtstreeks biogas toe te passen goed rond te rekenen.

De verwachting van klimaatminister Jetten is dat dit helpt bij het stimuleren van de productie van biogas, door het vergisten van mest, al dan niet met bijproducten.

Beheer
WP Admin