Foto: ANP AlgemeenNieuws

Nieuw stikstofbeleid bevat nog onbekende drempelwaarde

Het stikstofbeleid dat in de plaats komt van het Programma Aanpak Stikstof zal een drempelwaarde bevatten. Bedrijven waarvan de stikstofdepositie onder de drempelwaarde blijft, hoeven geen Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen.

Hoe hoog die drempelwaarde wordt, is op dit moment onderwerp van berekeningen. Daarvoor moet worden gekeken hoeveel ruimte de getroffen maatregelen opleveren (sanering van veehouderijen, verlaging van de maximumsnelheid).

Sanering en gedoogstoppersregeling

Landbouwminister Carola Schouten heeft vorige week aangegeven dat de vrijwillige sanering in de varkenshouderij en de gedoogstoppersregeling in de veehouderij in totaal een vermindering van 4 tot 5 kton ammoniak (20 tot 25 mol per hectare per jaar) opleveren.

Maatregelen

Volgens de rechterlijke uitspraak van de Raad van State (RvS) eerder dit jaar kan een drempelwaarde alleen worden toegepast als vaststaat dat er sprake is van een vermindering van de uitstoot door bijvoorbeeld bron- of herstelmaatregelen.

Maatregelen die in de toekomst worden genomen, kunnen daarbij niet meetellen. Maar maatregelen die al zijn getroffen, of die in gang zijn gezet en waarvan de uitkomst vaststaat, kunnen wel worden meegeteld.

De verwachting is dat bedrijven die onder het PAS konden volstaan met een melding (en die dus geen vergunning hebben) onder de nieuwe drempelwaarde alsnog gelegaliseerd worden.

Nieuwe stikstofregels, inclusief de drempelwaarde, zullen aan de adviseurs van de RvS worden voorgelegd, alvorens ze in de Tweede Kamer worden behandeld.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin