Transport van runderen. - Foto: Diederik van der Laan AlgemeenNieuws

Nieuw sectorprotocol veetransport van kracht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is akkoord met het sectorprotocol transportwaardigheid van Vee&Logistiek, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland voor het vervoer van varkens, paarden en volwassen runderen vanuit en naar Nederland.

Met ingang van 14 oktober is de certificering van dieren die licht gewond of ziek zijn na beoordeling aan de hand van de Europese richtsnoeren zonder aanvullende voorwaarden weer mogelijk. Ook voor deze categorie dieren geldt dat de reis onder geen enkele omstandigheid extra lijden mag veroorzaken. Hiermee komt een eind aan de nultolerantie die de NVWA sinds augustus hanteerde.

Op de transportwaardigheid voeren de sectorpartijen zelf een strenge voorselectie uit. De NVWA controleert of deze voorselectie correct is met behulp van de richtsnoeren. Is de voorselectie niet goed uitgevoerd dan krijgt de exploitant, als daar de tijd voor is, de kans om de voorselectie beter uit te voeren. De transporteur moet ervoor zorgen dat de keuringsomstandigheden zo zijn dat de toezichthoudend dierenarts voldoende tijd en ruimte heeft om alle dieren goed te kunnen beoordelen.

Handhaving bij overtreding blijft

De NVWA blijft handhaven op overtredingen. Dat er nog te veel dieren die niet transportwaardig waren werden aangeboden was voor de NVWA reden om vanaf 1 augustus uitsluitend dieren zonder zichtbare afwijkingen te certificeren. De NVWA vroeg daarop de veehouderijsectoren een protocol transportwaardigheid op te stellen als aanvulling op de Europese richtsnoeren. Deze moeten gehanteerd worden voor dieren die volgens de Europese richtsnoeren ‘onder voorwaarden’ vervoerd mogen worden. Dit zijn bijvoorbeeld dieren die in staat zijn op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen.

Beheer
WP Admin