Foto: Canva AlgemeenNieuws

Nieuw GLB krijgt goedkeuring parlementscommissie

De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemt in met het eind juni gesloten compromis over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De verwachting is dat het voltallige parlement in november een definitief besluit neemt. Het nieuwe beleid wordt op 1 januari 2023 van kracht.

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moeten de lidstaten eigen nationale strategische plannen maken, gericht op onder andere klimaat, biodiversiteit, verbetering van milieu, dierenwelzijn en bodemgezondheid. De nationale plannen moeten nog dit jaar bij de Europese Commissie worden ingediend.

Stemming GLB

De Oostenrijkse Europarlementariër Sarah Wiener (Groenen) beklaagde zich voor aanvang van de vergadering over een ‘smeercampagne’ van haar Duitse collega Maria Noichl (sociaaldemocraten). Noichl bepleitte woensdag dat Europarlementariërs die zelf als boer Europese landbouwsubsidies opstrijken niet mogen stemmen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wiener zou als agrarische ondernemer vorig jaar bijna € 389.000 aan Europese landbouwsubsidies hebben geïncasseerd.

Beschuldigingen van het allerlaagste allooi

Wiener wierp de beschuldiging ver van zich. “U moet bewijzen dat wij corrupt zijn. Dit zijn beschuldigingen van het allerlaagste allooi, werkelijk schokkend.”

De beschuldigingen van Noichl richtten zich niet alleen op Wiener. Zij vindt dat alle Europarlementariërs die zelf landbouwsubsidies krijgen niet mogen meestemmen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Voorzitter Norbert Lins (christendemocraten) van de landbouwcommissie juicht het juist toe dat de landbouwcommissie in het Europees parlement kan putten uit de ervaring van leden die zelf in de landbouw actief zijn. Lins zegt dat de regels in het Europees Parlement soms afwijken van specifieke regels die gelden in lidstaten. ‘De regels waar Noichl naar verwijst, bestaan hier niet.’

Reacties

Beheer
WP Admin